A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia niestacjonarne pierwszego stopnia Faculty of International and Political Studies

National Security

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: National Security
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

W ramach studiów niestacjonarnych studenci kierunku posiadają szeroką ofertę zajęć fakultatywnych, rozszerzających zakres wiedzy przekazywanej w ramach kursów obligatoryjnych.

Graduation

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia stosunków międzynarodowych 1648-1945 r.
36 6 exam O
Filozofia
36 6 exam O
Współczesne systemy polityczne
36 6 exam O
Ekonomia
18 3 exam O
Wprowadzenie do studiów strategicznych
18 3 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
18 3 assessment O
4 - assessment O
Szkolenie biblioteczne
1 - assessment O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - assessment O
Współczesne zagrożenia cywilizacyjne
27 3 exam F
Strategie bezpieczeństwa narodowego
18 3 assessment F
Europejskie doktryny i ruchy nacjonalistyczne
18 3 assessment F
Przestępczość transnarodowa
18 3 assessment F
Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Teorie bezpieczeństwa
36 6 exam O
administracja publiczna
18 3 assessment O
Podstawy wiedzy o państwie i prawie
36 6 exam O
Socjologia
18 3 assessment O
Organizacja i zarządzanie
36 6 exam O
Komunikowanie strategiczne
27 3 exam F
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
18 3 assessment F
Racja stanu
18 3 assessment F
Radykalizm i fundamentalizm islamski
18 3 assessment F
Kulturowe i religijne uwarunkowania konfliktów międzynarodowych
18 3 assessment F
Design thinking (P)
18 3 assessment F
Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Międzynarodowe stosunki polityczne
36 5 exam O
Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r.
36 5 exam O
Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego
18 3 exam O
Geografia polityczna i gospodarcza
36 5 exam O
Międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych
36 5 exam O
Polityka bezpieczeństwa energetycznego
18 3 assessment O
Information technology
18 2 assessment O
Język obcy
18 2 assessment O
Bezpieczeństwo narodowe w basenie Morza Śródziemnego
18 3 assessment F
Formacje policyjne II i III RP
18 3 exam F
Powszechna historia ustrojów państwowych
18 3 assessment F
Imigracja muzułmańska a bezpieczeństwo Europy
18 3 assessment F
Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Międzynarodowe stosunki militarne
36 4 exam O
Negocjacje i przywództwo
18 3 assessment O
Zarządzanie kryzysowe
36 5 exam O
Historia Polski
36 4 exam O
Myśl polityczna
18 3 assessment O
Migracje a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
27 3 exam F
Metody i techniki operacyjne służb specjalnych
18 3 assessment F
Bezpieczeństwo wodnych szlaków komunikacyjnych
18 3 assessment F
Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze
18 3 assessment F
Stany nadzwyczajne
18 3 assessment F
Historia ustroju Polski XX w.
27 4 exam F
Język obcy
18 2 assessment O
Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
System bezpieczeństwa narodowego
36 5 exam O
Problemy bezpieczeństwa globalnego
36 5 exam O
Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich
18 3 assessment O
Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof
27 4 exam O
NATO - historia- struktura- działanie
18 3 assessment O
Technologie bezpieczeństwa
18 2 assessment F
Konflikty społeczne w perspektywie socjologicznej i psychologicznej
27 4 exam F
Problemy bezpieczeństwa na Bałkanach w polityce UE
18 3 assessment F
Operacje i siły specjalne w Polsce i na świecie
18 3 assessment F
Język obcy
18 2 assessment O
Specialist Seminar
18 4 assessment O
Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe
36 5 exam O
Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
18 3 assessment O
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
18 3 exam O
Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
27 2 exam F
System służb specjalnych w Polsce
27 3 assessment F
Prywatyzacja bezpieczeństwa
18 3 assessment F
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Turcji
18 3 assessment F
Polityka bezpieczeństwa Francji
18 3 exam F
Rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie kryzysami
18 3 assessment F
Język obcy
18 2 exam O
Specialist Seminar
18 6 assessment O
Praktyka studencka
120 4 assessment O