A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia niestacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philology

Russian Language and Literature

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Russian Language and Literature
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów II stopnia na kierunku język i literatura Rosji przewiduje wybór specjalizacji językoznawczej lub literaturoznawczej. Student dokonuje wyboru seminarium zgodnego ze swymi zainteresowaniami na roku pierwszym. Oprócz zaliczenia przedmiotów obligatoryjnych i seminarium osoba studiująca zobowiązana jest do zaliczenia co najmniej trzech przedmiotów fakultatywnych.

Graduation

praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - gramatyka 1
20 3 assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i przekład - geografia i turystyka
20 3 assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i przekład - polityka i język mediów
15 2 assessment O
praktyczna nauka języka rosyjskiego - język rosyjski w biznesie
15 2 assessment O
Najnowsza literatura rosyjska
20 7 assessment O
4 - assessment O
Wykład monograficzny z zakresu literaturoznawstwa 1
15 3 assessment F
Wykład monograficzny z zakresu językoznawstwa 1
15 3 assessment F
Seminarium literaturoznawcze 1
30 9 assessment F
Seminarium językoznawcze 1
30 9 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i przekład - moda
10 1 assessment O
Język ukraiński
25 6 assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - gramatyka 1
20 4 exam O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i przekład - życie kulturalne i religijne
15 2 assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i przekład - polityka i język mediów
15 2 assessment O
praktyczna nauka języka rosyjskiego - język rosyjski w biznesie
15 2 assessment O
Gramatyka porównawcza języków słowiańskich
15 5 assessment F
Teoria literatury z metodologią badań literackich
15 5 assessment F
Seminarium literaturoznawcze 1
30 10 assessment F
Seminarium językoznawcze 1
30 10 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język ukraiński
25 6 exam O
Organizacja i stylistyka tekstu naukowego
15 5 assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - gramatyka 2
20 3 assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - tłumaczenie uwierzytelnione
10 3 assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i przekład - prawo
20 3 assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i tłumaczenia techniczne
15 2 assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - slang, żargon i style językowe
10 1 assessment O
Wykład monograficzny z zakresu literaturoznawstwa 2
15 3 assessment F
Wykład monograficzny z zakresu językoznawstwa 2
15 3 assessment F
Seminarium literaturoznawcze 2
30 9 assessment F
Seminarium językoznawcze 2
30 9 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - gramatyka 2
20 4 exam O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - tłumaczenie dokumentów urzędowych
10 1 assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego i przekład - medycyna
20 3 assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - slang, żargon i style językowe
10 1 assessment O
Wybrane problemy z socjologii literatury
10 2 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Seminarium literaturoznawcze 2
30 12 assessment F
Seminarium językoznawcze 2
30 12 assessment F