A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia niestacjonarne drugiego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Finance and Controlling

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Finance and Controlling
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 4 semestry. Zostały w nim ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 2 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych, informacyjnych systemów wspomagających zarządzanie, rodzajów i narzędzi controllingu oraz metod analizy organizacji i jej otoczenia. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. W nauczaniu wykorzystywane są przede wszystkim metody aktywizujące. Część modułów jest realizowana w pracowni komputerowej z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych oraz innych aplikacji komputerowych.

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Koncepcje zarządzania
30 4 exam O
Statystyka matematyczna
20 4 exam O
Zarządzanie strategiczne II
20 4 exam O
Marketing międzynarodowy
30 4 exam O
Rachunkowość zarządcza
30 4 exam O
Controlling strategiczny
15 3 assessment O
Ubezpieczenia
20 4 exam O
Metodyka badań naukowych
20 3 exam O
20 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Makroekonomia II
30 4 exam O
Etyka w zarządzaniu
20 5 exam O
Zarządzanie procesami
20 4 exam O
Badania operacyjne
20 4 exam O
Logistyka
20 4 exam O
20 2 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Integracja europejska
15 2 assessment F
Instytucje rynkowe
20 3 exam F
Rynki kapitałowe i finansowe
20 3 exam F
Sprawozdawczość finansowa
20 3 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedsiębiorczość II
20 4 exam O
Psychologia w zarządzaniu
20 4 exam O
Doradztwo organizacyjne
20 4 exam O
Diagnoza ekonomiczna przedsiębiorstwa
20 3 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Controlling operacyjny
20 3 assessment O
Informatyczne systemy zarządzania
10 2 assessment F
Ekonometria
20 3 exam F
Analiza rynku
20 3 exam F
Innowacje i polityka innowacji
20 3 exam F
Optymalizacja podatkowa
20 3 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Prawo cywilne
20 4 exam O
Controlling finansowy
20 3 assessment O
Controlling personalny
20 3 assessment O
Kontrola zarządcza
20 3 assessment O
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
20 3 exam O
Magister Seminar
30 10 assessment O
Zachowania organizacyjne
20 3 exam F
Zarządzanie międzynarodowe
20 3 exam F
Ochrona konkurencji i konsumentów
10 2 assessment F
Komunikacja społeczna
15 2 exam F
Audyt finansowy
20 3 exam F