A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia niestacjonarne drugiego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Human Resources Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Human Resources Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 2 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególne miejsce w tym kontekście mają obszary związane z systemami wynagrodzeń pracowników w różnego typu organizacjach, jak również monitorowanie efektów i kosztów pracy poprzez controtrolling personalny oraz wymiarowanie wskaźników związanych z kapitałem ludzkim. Istotne są również zagadnienia związane z budowaniem wizerunku pracodawcy czy zagadnienia dotyczące psychologii pracy, wypalenia zawodowego i stresem towarzyszącym realizacji zadań przez pracowników na różnego typu stanowiskach.

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Koncepcje zarządzania
30 4 exam O
Kultura organizacji
15 3 exam O
Zarządzanie strategiczne II
20 4 exam O
Marketing międzynarodowy
30 4 exam O
Rachunkowość zarządcza
30 4 exam O
Zarządzanie zasobami ludzkimi II
30 4 exam O
Ubezpieczenia
20 4 exam O
Metodyka badań naukowych
20 3 exam O
20 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Makroekonomia II
30 4 exam O
Etyka w zarządzaniu
20 5 exam O
Zarządzanie procesami
20 4 exam O
Badania operacyjne
20 4 exam O
20 2 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Ocena i rozwój kompetencji pracowników
20 3 exam F
Zarządzanie ryzykiem
20 3 exam F
Integracja europejska
15 2 assessment F
Instytucje rynkowe
20 3 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza rynku
20 3 exam F
Budowanie wizerunku pracodawcy
10 2 exam F
Informatyczne systemy zarządzania
10 2 assessment F
Innowacje i polityka innowacji
20 3 exam F
Mowa ciała
10 2 assessment F
Prawo pracy
20 4 exam O
Przedsiębiorczość II
20 4 exam O
Psychologia emocji i motywacji
15 3 exam O
Psychologia w zarządzaniu
20 4 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Stres i wypalenie zawodowe
10 2 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Controlling personalny
20 4 exam O
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
20 3 exam O
Etykieta i autoprezentacja
10 2 assessment F
Kapitał ludzki
20 3 exam O
Komunikacja społeczna
15 2 exam F
Ochrona konkurencji i konsumentów
10 2 assessment F
Magister Seminar
30 10 assessment O
Systemy wynagrodzeń
20 3 exam O
Zachowania organizacyjne
20 3 exam F
Zarządzanie międzynarodowe
20 3 exam F