A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 full-time degree programme second cycle Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
No element to display

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Advanced Materials and Nanotechnology
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: english
Leading discipline: Physical sciences

Programme

ISCED classification: 0533
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Student realizuje przedmioty według planu studiów AMN II stopnia, zgodnie z ogólnym regulaminem studiów UJ. Kursy są podzielone na obowiązkowe i fakultatywne do wyboru, tak aby conajmniej 30 % uzyskanych przez studenta punktów ECTS mogła być uzyskana z zaliczenia kursów do wyboru. Program semestralny jest tak skontruowany aby ostatni, czwarty semestr był poświęcony głównie na przygotowanie pracy dyplomowej.

Graduation

pozytywna ocena z pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

No data to display