A A A pl | en
Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Advanced Materials and Nanotechnology
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: english
Leading discipline: Physical sciences

Programme

ISCED classification: 0533
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Student realizuje przedmioty według planu studiów AMN II stopnia, zgodnie z ogólnym regulaminem studiów UJ. Kursy są podzielone na obowiązkowe i fakultatywne do wyboru, tak aby conajmniej 30 % uzyskanych przez studenta punktów ECTS mogła być uzyskana z zaliczenia kursów do wyboru. Program semestralny jest tak skontruowany aby ostatni, czwarty semestr był poświęcony głównie na przygotowanie pracy dyplomowej.

Graduation

pozytywna ocena z pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

If you want to learn more, see the full study programme

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 1, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 1 semestru za min. 8 ECTS

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
BHK
4 - assessment O
Introduction to Nanotechnology
45 5,0 exam O
Introduction to Statistical Data Analysis and Machine Learning methods
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Physical Laboratory
45 4,0 assessment O
Atomistic Computer Modeling in Materials Science
45 5,0 exam O
European Studies
30 4,0 exam O
English language I
30 1,0 assessment O
Specialist Seminar
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
LabVIEW - programming for industry and research
45 5,0 zaliczenie na ocenę F
Python - programming for industry and research
45 5,0 zaliczenie na ocenę F
  • O - obligatory
  • F - elective

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 2, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 2 semestru za min. 8 ECTS

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Nanostructures – properties and formation
45 5,0 exam O
Scanning probe microscopies – imaging and touching of the nanoworld
30 4,0 exam O
Organic electronics
30 4,0 exam O
Advanced methods of material characterization
90 7,0 zaliczenie na ocenę O
English language II
30 2,0 exam O
Molecular modelling by quantum chemistry methods
45 5,0 exam F
Molecular modelling of materials
45 5,0 exam F
Molecular electronics
30 3,0 assessment F
Semiconductors
30 3,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 3, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 3 semestru za min. 17 ECTS

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Photonics – selected trends of modern photonics
45 5,0 exam O
Thermodynamics and atomistic modelling of structural transformations in crystalline materials
30 3,0 exam O
X-ray optics
30 4,0 exam O
Intellectual Property
10 1,0 exam O
Master thesis seminar I
30 2,0 assessment O
Master work laboratory I
120 10,0 assessment F
Polymers
30 4,0 exam F
Photonic materials
30 3,0 assessment F
Memristive materials
30 3,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 4, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie ogólnowydziałowej za min. 5 ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z zajęć o charakterze fakultatywnym, uruchamianych na Wydziale FAIS, zostaną udostępnione studentom AM&N w danym roku.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Master work laboratory II
210 18,0 assessment O
Master thesis seminar II
30 3,0 assessment O
Synchrotron radiation
30 5,0 exam F
Facultative lectures of FAIS
30 5,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective