A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of International and Political Studies

Intercultural Relations

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Intercultural Relations
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Sociology of science

Programme

ISCED classification: 0314
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W toku studiów należy zrealizować jedną z dwóch specjalizacji - Relacje międzykulturowe w turystyce, Kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych. Wybór jednej ze specjalizacji następuje podczas wpisu na studia, a zajęcia specjalizacyjne realizowane są w trakcie I i II roku studiów. Należy realizować 6 z 7 modułów wybranej specjalizacji. Moduły specjalizacyjne mogą być uruchamiane co dwa lata dla grup łączonych ze studentów I i II roku danej specjalizacji. W ramach modułów fakultatywnych, oprócz zajęć seminaryjnych i lektoratu drugiego języka obcego, należy uzyskać przynajmniej 17 punktów ECTS za moduły fakultatywne z dyscypliny nauk socjologicznych (w tym 5 za moduły w języku obcym) oraz przynajmniej 17 punktów ECTS za moduły fakultatywne z zakresu nauk o kulturze i religii (w tym 5 za moduły w języku obcym). W ramach kształcenia językowego należy zdać egzamin z języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i drugiego języka obcego (przynajmniej na poziomie A1 EOKJ), a także przynajmniej dwa moduły fakultatywne w języku obcym (10 punktów ECTS).

Graduation

 

Uzyskanie 120 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych i praktyk zawodowych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (17, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (17, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesne problemy relacji międzykulturowych
45 5 exam O
Antropologia kultury współczesnej
30 4 exam O
Międzynarodowe stosunki gospodarcze w kontekście kulturowym
30 4 exam O
Metodologia badań nad relacjami międzykulturowymi
45 5 exam O
Trudne dziedzictwo i pamięć kulturowa
30 4 exam O
30 3 assessment O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
Foreign language course
O
KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH
TURYSTYKA DZIEDZICTWA

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (17, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (17, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesne problemy relacji międzykulturowych
45 5 exam O
Antropologia kultury współczesnej
30 4 exam O
Międzynarodowe stosunki gospodarcze w kontekście kulturowym
30 4 exam O
Metodologia badań nad relacjami międzykulturowymi
45 5 exam O
Trudne dziedzictwo i pamięć kulturowa
30 4 exam O
Proseminarium magisterskie
30 4 assessment O
30 3 exam O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
Foreign language course
O
KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH
TURYSTYKA DZIEDZICTWA

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (17, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (17, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Psychospołeczne aspekty relacji międzykulturowych
45 5 exam O
Relacje międzykulturowe Afryki
30 4 exam O
Relacje międzykulturowe Ameryk
30 4 exam O
Relacje międzykulturowe Azji
30 4 exam O
Relacje międzykulturowe Europy
30 4 exam O
Magister Seminar
30 6 assessment O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH
TURYSTYKA DZIEDZICTWA

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (17, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (17, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Psychospołeczne aspekty relacji międzykulturowych
45 5 exam O
Relacje międzykulturowe Afryki
30 4 exam O
Relacje międzykulturowe Ameryk
30 4 exam O
Relacje międzykulturowe Azji
30 4 exam O
Relacje międzykulturowe Europy
30 4 exam O
Industrial apprenticeships
60 2 assessment O
Magister Seminar
30 6 assessment O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH
TURYSTYKA DZIEDZICTWA