A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of International and Political Studies

Russian Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Russian Studies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Learning about the culture and religion

Programme

ISCED classification: 0314
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Zajęcia fakultatywne obejmują, między innymi, naukę języka rosyjskiego kierunkowego dostosowaną do poziomu zaawansowania studenta oraz przedmioty z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o kulturze i religii oraz nauki o polityce i administracji. Osobom, które w momencie podjęcia studiów II stopnia na kierunku Rosjoznawstwo, nie znały języka rosyjskiego i nie posiadały akademickiej wiedzy na temat Rosji, zaleca się wybranie spośród przedmiotów fakultatywnych : a/ w pierwszym semestrze - Dawne dzieje cywilizacji rosyjskiej;  b/ w drugim semestrze - Dzieje nowożytnej cywilizacji rosyjskiej i ZSRR.
W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę.Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. Student zobowiązany jest zrealizować 9 przedmiotów z listy przedmiotów do wyboru.

Graduation

Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mapa pojęć rosyjskiego obszaru kulturowo-politycznego XX i XXI wieku
30 4 exam O
Russia and the West: from Peter the Great to Vladimir Putin
30 4 graded credit O
Contemporary Russian Society
30 4 exam O
Język rosyjski
90 6 graded credit O
Grupa zajęć fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Najnowsze zjawiska i procesy literackie w Rosji
30 4 exam O
Runet i komunikacja sieciowa
30 4 graded credit O
Duchowość Rosjan
30 4 graded credit O
Popkultura, subkultura, kontrkultura w Rosji
30 4 graded credit O
Język rosyjski
90 6 graded credit O
Grupa zajęć fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Człowiek-społeczeństwo-państwo w koncepcjach Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej
30 4 graded credit O
Potencjał turystyczny obszaru postradzieckiego
30 4 graded credit O
Warunki i realia prowadzenia biznesu na obszarze postradzieckim
30 3 graded credit O
Język rosyjski
60 4 graded credit O
Деловая речь
30 2 graded credit O
Magister Seminar
30 6 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ideowo-artystyczny rozwój kultury rosyjskiej
30 4 exam O
Życie kulturalne współczesnej Rosji
30 3 graded credit O
Język rosyjski
60 4 exam O
Magister Seminar
30 10 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
F