A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of International and Political Studies

European Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: European Studies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program jest realizowany w ciągu 4 semestrów zajęć, obejmuje 745 godzin. W trakcie studiów - po pierwszym semestrze - studenci mają możliwość wyboru następujących specjalności: 1) Ekspert zjawisk i procesów, 2) Ekspert organizacji społecznych, 3) Ekspert dyplomacji publicznej i kulturowej. W związku z powyższym podczas I semestru studenci będa realizowali kursy podstawowe dotyczące ochrony własności intelektualnej, treści oznaczających wybór 3 z 6 oferowanych kursów oraz tutorial, którego zadaniem będzie wprowadzenie studentów w specyfikę europeistycznych studiów o charakterze interdyscyplinarnym. Od semstru 2 będa z kolei realizować jedną ze specjalności, kursy do wyboru a także seminarium magisterskie.

Graduation

Warunkami ukończenia studiów jest osiągnięcie minimalnej, określonej w programie, liczby punktów ECTS (120), złożenie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora i złożenie egzaminu dyplomowego na ocenę pozytywną. Na końcową ocenę na dyplomie składają się takie elementy jak:
1) ocena pracy dyplomowej, stanowiąca 3/8 końcowej oceny;
2) ocena z egzaminu dyplomowego, stanowiąca 1/8 końcowej oceny;
3) średnia ważona z całego toku studiów, która stanowi 1/2 oceny końcowej na dyplomie.

Student wybiera 3 spośród 6 kursów fakultatywnych, realizuje zatem 90 godzin zajęć i 15 punktów ECTS. 2 z wybranych kursów muszą odnosić się do dyscypliny "nauki o polityce i administracji", jeden do dyscypliny "nauki socologiczne". Pozostałe kursy może wybierać w ramach zajęć do wyboru.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona własności intelektualnej
10 1 exam O
Moduł zajęć w języku obcym
30 5 exam O
Tutorial
15 1 assessment O
grupa 1
O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (II stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
Foreign language course
O
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
Student wybiera 3 spośród 6 kursów fakultatywnych, realizuje zatem 90 godzin zajęć i 15 punktów ECTS. 2 z wybranych kursów muszą odnosić się do dyscypliny "nauki o polityce i administracji", jeden do dyscypliny "nauki socologiczne". Pozostałe kursy może wybierać w ramach zajęć do wyboru.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Moduł zajęć w języku obcym
30 5 exam O
Specialist Seminar
30 2 assessment O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (II stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
Foreign language course
O
EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW
Student wybiera 3 spośród 6 kursów fakultatywnych, realizuje zatem 90 godzin zajęć i 15 punktów ECTS. 2 z wybranych kursów muszą odnosić się do dyscypliny "nauki o polityce i administracji", jeden do dyscypliny "nauki socologiczne". Pozostałe kursy może wybierać w ramach zajęć do wyboru.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specialist Seminar
30 2 assessment O
Kursy studyjne lub warsztatowe
O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (II stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
Foreign language course
O
EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW
Student wybiera 3 spośród 6 kursów fakultatywnych, realizuje zatem 90 godzin zajęć i 15 punktów ECTS. 2 z wybranych kursów muszą odnosić się do dyscypliny "nauki o polityce i administracji", jeden do dyscypliny "nauki socologiczne". Pozostałe kursy może wybierać w ramach zajęć do wyboru.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specialist Seminar
30 18 assessment O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (II stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
Kursy studyjne lub warsztatowe
O
Foreign language course
O
EKSPERT DYPLOMACJI PUBLICZNEJ I KULTURALNEJ
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
EKSPERT ZJAWISK I PROCESÓW