A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of International and Political Studies
No element to display

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Indian and Southern Asian Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Learning about the culture and religion

Programme

ISCED classification: 0314
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Student w trakcie programu ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu. W ramach kursów fakultatywnych Student ma konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o kulturze i religii, w tym warsztaty analizy tekstów specjalistycznych. Student przygotowuje także pracę licencjacką z wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze i religii).

Graduation

Uzyskanie 182 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego

No data to display