A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Journalism and Social Communication

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Journalism and Social Communication
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: The science of social communication and media

Programme

ISCED classification: 0321
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w pierwszym semestrze obejmuje zestaw przedmiotów obowiązkowych, w tym 60-godzinny kurs języka obcego. W kolejnych trzech semetrach oferowana jest szeroka gama wykładów kierunkowych do wyboru - każdy student zobowiązany jest do zaliczenia dwóch spośród czterech wykładów w każdym semestrze. Po zakończeniu pierwszego semestru tworzona jest lista rankingowa studentów (średnia ocen z I semestru), która jest podstawą do kolejności wyboru ścieżki (i seminarium dyplomowego). Program studiów oferuje trzy ścieżki: Produkcja multimedialna i logistyka mediów; Promocyjna; Analiza i monitoring mediów. Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu kolejnych trzech semestrów wszystkich modułów obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki i jednego z dwóch modułów fakultatywnych w obrębie ścieżki.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

W drugim semestrze pierwszego roku oraz w obu semestrach drugiego roku każdy student wybiera dwa spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu trzech semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć (w tym jeden w języku angielskim) spośród dwunastu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 4 ECTS (w sumie 24 ECTS). Po pierwszym semestrze pierwszego roku tworzona jest lista rankingowa studentów (średnia ocen z I semestru), która jest podstawą do kolejności wyboru ścieżki (i seminarium dyplomowego). Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu kolejnych trzech semestrów wszystkich modułów obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki i jednego z dwóch modułów fakultatywnych w obrębie ścieżki. Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych (obowiązkowych i fakultatywnych) zawierają poniższe tabele. Jako przedmioty do wyboru traktowane są wszystkie przedmioty w ramach realizowanej ścieżki (w sumie 45 ECTS za trzy semestry, w każdym 15 ECTS).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metodologia nauk społecznych dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
60 6 exam O
Teorie komunikowania masowego
45 5 exam O
Główne nurty kultury XX i XXI wieku
30 4 exam O
Społeczeństwo informacyjne
45 5 exam O
Ekonomika mediów
30 4 exam O
Prawo autorskie dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
30 4 exam O
Foreign language course
O

W drugim semestrze pierwszego roku oraz w obu semestrach drugiego roku każdy student wybiera dwa spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu trzech semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć (w tym jeden w języku angielskim) spośród dwunastu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 4 ECTS (w sumie 24 ECTS). Po pierwszym semestrze pierwszego roku tworzona jest lista rankingowa studentów (średnia ocen z I semestru), która jest podstawą do kolejności wyboru ścieżki (i seminarium dyplomowego). Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu kolejnych trzech semestrów wszystkich modułów obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki i jednego z dwóch modułów fakultatywnych w obrębie ścieżki. Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych (obowiązkowych i fakultatywnych) zawierają poniższe tabele. Jako przedmioty do wyboru traktowane są wszystkie przedmioty w ramach realizowanej ścieżki (w sumie 45 ECTS za trzy semestry, w każdym 15 ECTS).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Warsztat medioznawcy
20 4 graded credit O
Kreatywne pisanie
20 3 graded credit O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Foreign language course
O
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów
Ścieżka: Promocyjna

W drugim semestrze pierwszego roku oraz w obu semestrach drugiego roku każdy student wybiera dwa spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu trzech semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć (w tym jeden w języku angielskim) spośród dwunastu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 4 ECTS (w sumie 24 ECTS). Po pierwszym semestrze pierwszego roku tworzona jest lista rankingowa studentów (średnia ocen z I semestru), która jest podstawą do kolejności wyboru ścieżki (i seminarium dyplomowego). Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu kolejnych trzech semestrów wszystkich modułów obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki i jednego z dwóch modułów fakultatywnych w obrębie ścieżki. Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych (obowiązkowych i fakultatywnych) zawierają poniższe tabele. Jako przedmioty do wyboru traktowane są wszystkie przedmioty w ramach realizowanej ścieżki (w sumie 45 ECTS za trzy semestry, w każdym 15 ECTS).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium dyplomowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
30 7 graded credit O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów
Ścieżka: Promocyjna

W drugim semestrze pierwszego roku oraz w obu semestrach drugiego roku każdy student wybiera dwa spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu trzech semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć (w tym jeden w języku angielskim) spośród dwunastu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 4 ECTS (w sumie 24 ECTS). Po pierwszym semestrze pierwszego roku tworzona jest lista rankingowa studentów (średnia ocen z I semestru), która jest podstawą do kolejności wyboru ścieżki (i seminarium dyplomowego). Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu kolejnych trzech semestrów wszystkich modułów obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki i jednego z dwóch modułów fakultatywnych w obrębie ścieżki. Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych (obowiązkowych i fakultatywnych) zawierają poniższe tabele. Jako przedmioty do wyboru traktowane są wszystkie przedmioty w ramach realizowanej ścieżki (w sumie 45 ECTS za trzy semestry, w każdym 15 ECTS).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium dyplomowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
30 7 graded credit O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów
Ścieżka: Promocyjna