A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia rosyjska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia rosyjska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W programie studiów znajdują się przedmioty obowiązkowe m.in. z zakresu wiedzy o języku, literatury rosyjskiej, wiedzy o dziejach i kulturze rosyjskiej. W toku ich realizacji nacisk kładziony jest na interkulturowy wymiar wiedzy o dyscyplinach filologicznych. Program studiów przewiduje także przedmioty fakultatywne, takie jak wyklady monograficzne, drugi język wschodniosłowiański, seminarium licencjackie, dzięki którym student może pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać własne zainteresowania filologiczne.

Ukończenie studiów

Praca licencjacka, egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 9 zaliczenie O
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku
45 4 zaliczenie O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 zaliczenie O
Historia Rusi Kijowskiej i Moskiewskiej do końca XVII wieku
30 3 egzamin O
Podstawy gramatycznego opisu języka
30 2 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 3 egzamin O
Rosja współczesna
30 2 zaliczenie O
Podstawy wiedzy o kulturze prawosławia
30 2 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 10 egzamin O
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku
45 4 egzamin O
Wstęp do językoznawstwa
30 3 zaliczenie O
Historia Rosji od Piotra I do Mikołaja II
30 2 egzamin O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol.
60 4 zaliczenie O
Analiza dzieła literackiego
30 2 zaliczenie O
Kultura rosyjska
30 3 egzamin O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
150 10 zaliczenie O
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917)
45 4 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II.
60 4 zaliczenie O
Historia ZSRR
30 2 zaliczenie O
Academic English
60 4 zaliczenie O
Język staro-cerkiewno-słowiański
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
120 8 egzamin O
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917)
45 4 egzamin O
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego I
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II
60 4 egzamin O
Język w przestrzeni komunikacyjnej
30 2 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z historii myśli rosyjskiej
30 2 zaliczenie O
Drugi język słowiański
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
90 6 zaliczenie O
Historia literatury rosyjskiej XX w.
45 4 zaliczenie O
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego II
30 2 zaliczenie O
Ćwiczenia translatoryjne
30 2 zaliczenie O
Język biznesu - poziom średni
30 2 zaliczenie O
Słowo w systemie języka i w tekście
30 2 zaliczenie O
GRUPA: Seminarium
O
Drugi język słowiański
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
90 6 egzamin O
Historia literatury rosyjskiej XX w.
45 4 egzamin O
Ćwiczenia translatoryjne
30 2 zaliczenie O
Język biznesu - poziom średni
30 2 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
GRUPA: Seminarium
O
Drugi język słowiański
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O