A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Russian

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Russian
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

W programie studiów znajdują się przedmioty obowiązkowe m.in. z zakresu wiedzy o języku, literatury rosyjskiej, wiedzy o dziejach i kulturze rosyjskiej. W toku ich realizacji nacisk kładziony jest na interkulturowy wymiar wiedzy o dyscyplinach filologicznych. Program studiów przewiduje także przedmioty fakultatywne, takie jak wyklady monograficzne, drugi język wschodniosłowiański, seminarium licencjackie, dzięki którym student może pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać własne zainteresowania filologiczne.

Graduation

Praca licencjacka, egzamin dyplomowy

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 9 assessment O
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku
45 4 assessment O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 assessment O
Historia Rusi Kijowskiej i Moskiewskiej do końca XVII wieku
30 3 exam O
Podstawy gramatycznego opisu języka
30 2 assessment O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 3 exam O
Rosja współczesna
30 2 assessment O
Podstawy wiedzy o kulturze prawosławia
30 2 exam O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 10 exam O
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku
45 4 exam O
Wstęp do językoznawstwa
30 3 assessment O
Historia Rosji od Piotra I do Mikołaja II
30 2 exam O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol.
60 4 assessment O
Analiza dzieła literackiego
30 2 assessment O
Kultura rosyjska
30 3 exam O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Physical Education
30 - assessment O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
150 10 assessment O
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917)
45 4 assessment O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II.
60 4 assessment O
Historia ZSRR
30 2 assessment O
Academic English
60 4 assessment O
Język staro-cerkiewno-słowiański
30 2 assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
120 8 exam O
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917)
45 4 exam O
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego I
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II
60 4 exam O
Język w przestrzeni komunikacyjnej
30 2 assessment O
Wybrane zagadnienia z historii myśli rosyjskiej
30 2 assessment O
Drugi język słowiański
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
90 6 assessment O
Historia literatury rosyjskiej XX w.
45 4 assessment O
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego II
30 2 assessment O
Ćwiczenia translatoryjne
30 2 assessment O
Język biznesu - poziom średni
30 2 assessment O
Słowo w systemie języka i w tekście
30 2 assessment O
GRUPA: Seminarium
O
Drugi język słowiański
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
90 6 exam O
Historia literatury rosyjskiej XX w.
45 4 exam O
Ćwiczenia translatoryjne
30 2 assessment O
Język biznesu - poziom średni
30 2 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
GRUPA: Seminarium
O
Drugi język słowiański
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O