A A A
pl | en

Fizyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Fizyka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki fizyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0533
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zagadnieniami matematycznymi oraz z zakresu fizyki. W szczególności na II i III roku program przewiduje możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych.

Ukończenie studiów

egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W trakcie studiów I stopnia student musi zaliczyć swobodnie wybrane przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, dające co najmniej 5 ECTS. Przed rozpoczęciem roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych zostaną uruchomione. Projekt badawczy realizowany jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego, po zaakceptowaniu tematu przez kierownika studiów. Projekty badawcze mogą być realizowane w grupach dwuosobowych. Nie ma obowiązku realizacji projektu badawczego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna I MT
75 6 egzamin O
Algebra z geometrią MT (cz. 1)
60 5 zaliczenie O
Podstawy fizyki: Mechanika MT
90 8 egzamin O
Podstawy fizyki: Budowa materii
60 5 egzamin O
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
30 2 zaliczenie O
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
30 2 zaliczenie O
Statystyczne metody opracowania pomiarów I
12 1 zaliczenie O
Narzędzia obliczeniowe fizyki
60 5 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O

W trakcie studiów I stopnia student musi zaliczyć swobodnie wybrane przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, dające co najmniej 5 ECTS. Przed rozpoczęciem roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych zostaną uruchomione. Projekt badawczy realizowany jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego, po zaakceptowaniu tematu przez kierownika studiów. Projekty badawcze mogą być realizowane w grupach dwuosobowych. Nie ma obowiązku realizacji projektu badawczego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna II MT
120 9 egzamin O
Algebra z geometrią MT (cz. 2)
60 6 egzamin O
Podstawy fizyki: Termodynamika MT
60 6 egzamin O
I pracownia fizyczna MT (cz 1)
60 5 zaliczenie O
Podstawy programowania – język C z elementami C++
60 5 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O

W trakcie studiów I stopnia student musi zaliczyć swobodnie wybrane przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, dające co najmniej 5 ECTS. Przed rozpoczęciem roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych zostaną uruchomione. Projekt badawczy realizowany jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego, po zaakceptowaniu tematu przez kierownika studiów. Projekty badawcze mogą być realizowane w grupach dwuosobowych. Nie ma obowiązku realizacji projektu badawczego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna III MT
120 9 egzamin O
Podstawy fizyki: Elektryczność i magnetyzm MT
90 7 egzamin O
Elektronika - wykład
30 3 egzamin O
Mechanika klasyczna MT
90 8 egzamin O
Wykład humanistyczny
60 4 egzamin O
Język Python
60 5 zaliczenie F
Metody numeryczne
60 5 egzamin F
Wykład monograficzny A
30 3 egzamin F
Metody nowoczesnej spektroskopii molekularnej
30 3 egzamin F
Grupa A
O
30 1 zaliczenie O
Garaż Złożoności - Laboratorium Kreatywności
30 3 zaliczenie F

W trakcie studiów I stopnia student musi zaliczyć swobodnie wybrane przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, dające co najmniej 5 ECTS. Przed rozpoczęciem roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych zostaną uruchomione. Projekt badawczy realizowany jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego, po zaakceptowaniu tematu przez kierownika studiów. Projekty badawcze mogą być realizowane w grupach dwuosobowych. Nie ma obowiązku realizacji projektu badawczego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyczne metody fizyki MT
90 7 egzamin O
Podstawy fizyki: Optyka MT
60 5 egzamin O
Mechanika kwantowa MT (cz. 1)
60 6 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
4 1 zaliczenie O
Wykład humanistyczny
60 4 egzamin O
Absolwent na rynku pracy
30 3 zaliczenie F
Język Fortran 90/95
60 5 zaliczenie F
Materia przychodząca z kosmosu
15 2 egzamin F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 egzamin F
Szczególna teoria względności
60 6 egzamin F
Warsztaty metod fizyki teoretycznej
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny B
30 3 egzamin F
Wystąpienia publiczne
15 2 zaliczenie F
Wprowadzenie do teorii pola
45 5 egzamin F
Grupa A
O
Numerical calculations using Mathematica
30 2 egzamin F
30 1 zaliczenie O
Elementy fizyki najprostszych cząsteczek
30 3 egzamin F
Energia jądrowa: fakty i mity
30 3 egzamin F
Fizyka a społeczeństwo
30 3 zaliczenie F

W trakcie studiów I stopnia student musi zaliczyć swobodnie wybrane przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, dające co najmniej 5 ECTS. Przed rozpoczęciem roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych zostaną uruchomione. Projekt badawczy realizowany jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego, po zaakceptowaniu tematu przez kierownika studiów. Projekty badawcze mogą być realizowane w grupach dwuosobowych. Nie ma obowiązku realizacji projektu badawczego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka
120 4 zaliczenie O
II Pracownia fizyczna (cz. 1)
90 7 zaliczenie O
Mechanika kwantowa MT (cz. 2)
60 6 egzamin O
Analiza komputerowa obrazów mikroskopowych (warsztaty)
15 2 egzamin F
Język Python
60 5 zaliczenie F
Metody numeryczne
60 5 egzamin F
Wykład monograficzny A
30 3 egzamin F
Grupa B
O
Metody nowoczesnej spektroskopii molekularnej
30 3 egzamin F
Financial instruments and pricing
60 6 egzamin F
Garaż Złożoności - Laboratorium Kreatywności
30 3 zaliczenie F
Grupa C
O
30 1 zaliczenie O

W trakcie studiów I stopnia student musi zaliczyć swobodnie wybrane przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, dające co najmniej 5 ECTS. Przed rozpoczęciem roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych zostaną uruchomione. Projekt badawczy realizowany jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego, po zaakceptowaniu tematu przez kierownika studiów. Projekty badawcze mogą być realizowane w grupach dwuosobowych. Nie ma obowiązku realizacji projektu badawczego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Absolwent na rynku pracy
30 3 zaliczenie F
Informatyka kwantowa
60 6 egzamin F
Język Fortran 90/95
60 5 zaliczenie F
Materia przychodząca z kosmosu
15 2 egzamin F
Projekt badawczy
120 5 zaliczenie F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 egzamin F
Szczególna teoria względności
60 6 egzamin F
Warsztaty metod fizyki teoretycznej
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny B
30 3 egzamin F
Wystąpienia publiczne
15 2 zaliczenie F
Wprowadzenie do teorii pola
45 5 egzamin F
Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle, biologii i medycynie
30 3 egzamin F
Numerical calculations using Mathematica
30 2 egzamin F
Grupa A
O
Elementy fizyki najprostszych cząsteczek
30 3 egzamin F
Grupa B
O
Energia jądrowa: fakty i mity
30 3 egzamin F
Risk management
60 6 egzamin F
Fizyka a społeczeństwo
30 3 zaliczenie F
30 2 egzamin O
Grupa C
O