A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

Physics

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Physics
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Physical sciences

Programme

ISCED classification: 0533
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zagadnieniami matematycznymi oraz z zakresu fizyki. W szczególności na II i III roku program przewiduje możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych.

Graduation

egzamin dyplomowy

W trakcie studiów I stopnia student musi zaliczyć swobodnie wybrane przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, dające co najmniej 5 ECTS. Przed rozpoczęciem roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych zostaną uruchomione. Projekt badawczy realizowany jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego, po zaakceptowaniu tematu przez kierownika studiów. Projekty badawcze mogą być realizowane w grupach dwuosobowych. Nie ma obowiązku realizacji projektu badawczego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza matematyczna I MT
75 6 exam O
Algebra z geometrią MT (cz. 1)
60 5 assessment O
Podstawy fizyki: Mechanika MT
90 8 exam O
Podstawy fizyki: Budowa materii
60 5 exam O
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
30 2 assessment O
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
30 2 assessment O
Statystyczne metody opracowania pomiarów I
12 1 assessment O
Narzędzia obliczeniowe fizyki
60 5 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O

W trakcie studiów I stopnia student musi zaliczyć swobodnie wybrane przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, dające co najmniej 5 ECTS. Przed rozpoczęciem roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych zostaną uruchomione. Projekt badawczy realizowany jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego, po zaakceptowaniu tematu przez kierownika studiów. Projekty badawcze mogą być realizowane w grupach dwuosobowych. Nie ma obowiązku realizacji projektu badawczego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza matematyczna II MT
120 9 exam O
Algebra z geometrią MT (cz. 2)
60 6 exam O
Podstawy fizyki: Termodynamika MT
60 6 exam O
I pracownia fizyczna MT (cz 1)
60 5 assessment O
Podstawy programowania – język C z elementami C++
60 5 assessment O
Physical Education
30 - assessment O

W trakcie studiów I stopnia student musi zaliczyć swobodnie wybrane przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, dające co najmniej 5 ECTS. Przed rozpoczęciem roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych zostaną uruchomione. Projekt badawczy realizowany jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego, po zaakceptowaniu tematu przez kierownika studiów. Projekty badawcze mogą być realizowane w grupach dwuosobowych. Nie ma obowiązku realizacji projektu badawczego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza matematyczna III MT
120 9 exam O
Podstawy fizyki: Elektryczność i magnetyzm MT
90 7 exam O
Elektronika - wykład
30 3 exam O
Mechanika klasyczna MT
90 8 exam O
Wykład humanistyczny
60 4 exam O
Język Python
60 5 assessment F
Numerical methods
60 5 exam F
Wykład monograficzny A
30 3 exam F
Metody nowoczesnej spektroskopii molekularnej
30 3 exam F
Grupa A
O
30 1 assessment O
Garaż Złożoności - Laboratorium Kreatywności
30 3 assessment F

W trakcie studiów I stopnia student musi zaliczyć swobodnie wybrane przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, dające co najmniej 5 ECTS. Przed rozpoczęciem roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych zostaną uruchomione. Projekt badawczy realizowany jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego, po zaakceptowaniu tematu przez kierownika studiów. Projekty badawcze mogą być realizowane w grupach dwuosobowych. Nie ma obowiązku realizacji projektu badawczego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Matematyczne metody fizyki MT
90 7 exam O
Podstawy fizyki: Optyka MT
60 5 exam O
Mechanika kwantowa MT (cz. 1)
60 6 exam O
Ochrona własności intelektualnej
4 1 assessment O
Wykład humanistyczny
60 4 exam O
Alumnus on the Job Market
30 3 assessment F
Język Fortran 90/95
60 5 assessment F
Materia przychodząca z kosmosu
15 2 exam F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 exam F
Szczególna teoria względności
60 6 exam F
Warsztaty metod fizyki teoretycznej
30 3 assessment F
Wykład monograficzny B
30 3 exam F
Wystąpienia publiczne
15 2 assessment F
Wprowadzenie do teorii pola
45 5 exam F
Grupa A
O
Numerical calculations using Mathematica
30 2 exam F
30 1 assessment O
Elementy fizyki najprostszych cząsteczek
30 3 exam F
Energia jądrowa: fakty i mity
30 3 exam F
Fizyka a społeczeństwo
30 3 assessment F

W trakcie studiów I stopnia student musi zaliczyć swobodnie wybrane przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, dające co najmniej 5 ECTS. Przed rozpoczęciem roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych zostaną uruchomione. Projekt badawczy realizowany jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego, po zaakceptowaniu tematu przez kierownika studiów. Projekty badawcze mogą być realizowane w grupach dwuosobowych. Nie ma obowiązku realizacji projektu badawczego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyka
120 4 assessment O
II Pracownia fizyczna (cz. 1)
90 7 assessment O
Mechanika kwantowa MT (cz. 2)
60 6 exam O
Analiza komputerowa obrazów mikroskopowych (warsztaty)
15 2 exam F
Język Python
60 5 assessment F
Numerical methods
60 5 exam F
Wykład monograficzny A
30 3 exam F
Grupa B
O
Metody nowoczesnej spektroskopii molekularnej
30 3 exam F
Financial instruments and pricing
60 6 exam F
Garaż Złożoności - Laboratorium Kreatywności
30 3 assessment F
Grupa C
O
30 1 assessment O

W trakcie studiów I stopnia student musi zaliczyć swobodnie wybrane przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, dające co najmniej 5 ECTS. Przed rozpoczęciem roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych zostaną uruchomione. Projekt badawczy realizowany jest pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego, po zaakceptowaniu tematu przez kierownika studiów. Projekty badawcze mogą być realizowane w grupach dwuosobowych. Nie ma obowiązku realizacji projektu badawczego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Alumnus on the Job Market
30 3 assessment F
Informatyka kwantowa
60 6 exam F
Język Fortran 90/95
60 5 assessment F
Materia przychodząca z kosmosu
15 2 exam F
Practical aspects of sustainable development
120 5 assessment F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 exam F
Szczególna teoria względności
60 6 exam F
Warsztaty metod fizyki teoretycznej
30 3 assessment F
Wykład monograficzny B
30 3 exam F
Wystąpienia publiczne
15 2 assessment F
Wprowadzenie do teorii pola
45 5 exam F
Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle, biologii i medycynie
30 3 exam F
Numerical calculations using Mathematica
30 2 exam F
Grupa A
O
Elementy fizyki najprostszych cząsteczek
30 3 exam F
Grupa B
O
Energia jądrowa: fakty i mity
30 3 exam F
Risk management
60 6 exam F
Fizyka a społeczeństwo
30 3 assessment F
30 2 exam O
Grupa C
O