A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia francuska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia francuska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia I stopnia na kierunku filologia francuska adresowane są nie tylko do kandydatów, którzy znają biegle język francuski, ale także do osób, które wcześniej nie miały okazji się go uczyć. Studia trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku francuskim, złożonym na podstawie pracy licencjackiej napisanej także po francusku.
Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty fakultatywne. Studia pozwalają osiągnąć biegłą znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 oraz drugiego wybranego języka romańskiego na poziomie B1+. W programie studiów zawarty jest pełny kurs historii literatury francuskiej, od średniowiecza do XXI wieku. Przedmioty językoznawcze pozwalają na zdobycie pogłębionej wiedzy na temat struktury oraz historii języka francuskiego. Oferujemy także szeroki wybór przedmiotów z dziedziny historii, cywilizacji i kultury francuskiej. Studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ do uznanych ośrodków uniwersyteckich we Francji i w Belgii. Mogą także pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać talenty artystyczne działając w kołach naukowych romanistów i mediewistów oraz we francuskojęzycznej grupie teatralnej Les Capricieuses. Od drugiego roku studiów licencjackich studenci mogą rozpocząć kształcenie pedagogiczne w ramach dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólnopedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ) oraz, na III roku, opcji (dydaktyka przedmiotowa w Instytucie Filologii Romańskiej).

Ukończenie studiów

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka francuskiego w wyższym wymiarze godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka francuskiego realizują Praktyczną naukę jezyka francuskiego w niższym wymiarze godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych . Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka francuskiego Ia (fonetyka)
60 4 egzamin O
Historia Francji
30 - - O
Historia literatury francuskiej Ia (Średniowiecze)
60 4 egzamin O
Podstawy językoznawstwa
30 3 egzamin O
Podstawy literaturoznawstwa
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka języka francuskiego I
90 - - O
Praktyczna nauka języka francuskiego I b
150 - - O
4 - zaliczenie O
Wiedza o Francji
30 3 egzamin O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 - - O

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka francuskiego w wyższym wymiarze godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka francuskiego realizują Praktyczną naukę jezyka francuskiego w niższym wymiarze godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych . Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fonetyka praktyczna języka francuskiego
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka francuskiego Ib (morfologia)
45 4 egzamin O
Historia Francji
30 6 egzamin O
Historia literatury francuskiej Ib (Renesans i XVII w.)
60 4 egzamin O
30 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka francuskiego I
90 17 egzamin O
Praktyczna nauka języka francuskiego I b
150 17 egzamin O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 6 egzamin O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka francuskiego w wyższym wymiarze godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka francuskiego realizują Praktyczną naukę jezyka francuskiego w niższym wymiarze godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych . Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka francuskiego II (składnia)
60 - - O
Historia literatury francuskiej IIa (XVIIIw)
60 4 egzamin O
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka języka francuskiego II
120 - - O
Praktyczna nauka języka francuskiego II b
150 - - O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka francuskiego w wyższym wymiarze godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka francuskiego realizują Praktyczną naukę jezyka francuskiego w niższym wymiarze godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych . Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka kontrastywna polsko-francuska
30 4 egzamin O
Gramatyka opisowa języka francuskiego II (składnia)
30 8 egzamin O
Historia literatury francuskiej Iib (XIXw.)
60 4 egzamin O
Język biznesu z elementami tłumaczenia
30 3 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka francuskiego II
90 14 egzamin O
Praktyczna nauka języka francuskiego II b
120 14 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka francuskiego w wyższym wymiarze godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka francuskiego realizują Praktyczną naukę jezyka francuskiego w niższym wymiarze godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych . Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia języka francuskiego
30 - - O
Literatura francuska i frankofońska XX i XXI w. (I)
60 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka francuskiego III
90 - - O
Praktyczna nauka języka francuskiego III b
120 - - O
Komunikacja internetowa
30 4 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW ODPOWIEDNICH DO SEMINARIUM
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka francuskiego w wyższym wymiarze godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka francuskiego realizują Praktyczną naukę jezyka francuskiego w niższym wymiarze godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych . Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia języka francuskiego
30 5 egzamin O
Literatura francuska i frankofońska XX i XXI w. (II)
60 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka francuskiego III
90 12 egzamin O
Praktyczna nauka języka francuskiego III b
120 12 egzamin O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA SEMINARIÓW
O