A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia germańska z językiem angielskim

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia germańska z językiem angielskim
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska z językiem angielskim (FGA) trwają 6 semestrów.

 

W piątym semestrze studiów student wybiera seminarium dyplomowe (specjalność językoznawstwo lub  literaturoznawstwo), przygotowujące do napisania pracy licencjackiej.

 

Zajęcia i egzaminy z przedmiotów: "Praktyczna nauka języka niemieckiego" (PNJN) oraz "Praktyczna nauka języka angielskiego" (PNJA) odbywają się w systemie sekwencyjnym.

PNJN: egzamin z języka po pierwszym roku na poziomie B2, po drugim roku na poziomie B2+, a po trzecim roku na poziomie C1.

PNJA: egzamin z języka po pierwszym roku na poziomie B2, po drugim roku na poziomie B2+, a po trzecim roku na poziomie C1.

 

Egzaminy i zaliczenia przedmiotów przeprowadzane są w języku wykładowym danego przedmiotu.

 

W ramach przedmiotów do wyboru od trzeciego semestru studiów istnieje możliwość realizowania programu kształcenia nauczycielskiego (konieczność kontynuacji w ramach studiów magisterskich).

 

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy w języku niemieckim.

 

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
4 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 1
120 8 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 1
60 2 zaliczenie O
Rozwój krajów niemieckiego obszaru językowego
30 2 egzamin O
Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
30 2 egzamin O
Praktyczna nauka języka angielskiego 1
120 7 zaliczenie O
Cywilizacja krajów angielskiego obszaru językowego
30 3 egzamin O
Grupa A
O

.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 2
120 8 egzamin O
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 2
60 3 egzamin O
Językoznawcza analiza tekstu
30 2 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna nauka języka angielskiego 2
120 7 egzamin O
Kultura krajów angielskiego obszaru językowego
30 3 egzamin O
Grupa B
O
Grupa C
O

F: W ramach przedmiotów do wyboru (zamiast przedmiotów z grup D i E) student może realizować program kształcenia nauczycielskiego w zakresie języka niemieckiego oraz dodatkowo języka angielskiego jako drugiego nauczanego przedmiotu.  

 

W zakresie programu kształcenia nauczycielskiego w trzecim semestrze student realizuje w Studium Pedagogicznym przedmioty: „Psychologia dla nauczycieli I” (30 godz./3 pkt. ECTS), „Pedagogika dla nauczycieli I” (30 godz./3 pkt. ECTS) oraz "Podstawy dydaktyki" (45 godz./4 pkt. ECTS).

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 3
90 6 zaliczenie O
Historia literatury niemieckojęzycznej 1
30 1 zaliczenie O
Wprowadzenie do historii języka niemieckiego
30 2 egzamin O
Literaturoznawcza analiza tekstu
30 2 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna nauka języka angielskiego 3
90 7 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
30 3 egzamin O
Grupa D
O
Grupa E
O

F: W ramach przedmiotów do wyboru (zamiast przedmiotów z grup F i G) student może realizować program kształcenia nauczycielskiego w zakresie języka niemieckiego oraz dodatkowo języka angielskiego jako drugiego nauczanego przedmiotu.

W zakresie programu kształcenia nauczycielskiego w czwartym semestrze student realizuje w Studium Pedagogicznym przedmioty: „Psychologia dla nauczycieli II” (30 godz./3 pkt. ECTS), „Pedagogika dla nauczycieli II” (30 godz./3 pkt. ECTS) oraz w Instytucie Filologii Germańskiej przedmiot z grupy H: "Dydaktyka języka obcego (niemieckiego)" (30 godz./4 pkt. ECTS) oraz ewentualnie w Instytucie Filologii Angielskiej przedmioty: „Dydaktyka języka angielskiego dla szkoły podstawowej” (30 godz./3 pkt. ECTS - wykład) i „Dydaktyka języka angielskiego dla szkoły podstawowej” (30 godz./2 pkt. ECTS - ćwiczenia).

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 4
120 6 egzamin O
Historia literatury niemieckojęzycznej 2
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka języka angielskiego 4
90 7 egzamin O
Literatura angielska
30 3 egzamin O
Grupa F
O
Grupa G
O
Grupa H
F

F: W ramach przedmiotów do wyboru (zamiast przedmiotów z grupy J) student może realizować program kształcenia nauczycielskiego w zakresie języka niemieckiego oraz dodatkowo języka angielskiego jako drugiego nauczanego przedmiotu.

W zakresie programu kształcenia nauczycielskiego w piątym semestrze student realizuje w Studium Pedagogicznym przedmioty: „Psychologia dla nauczycieli III” (30 godz./3 pkt. ECTS), „Pedagogika dla nauczycieli III” (30 godz./3 pkt. ECTS), „Praktyka pedagogiczna ogólna” (30 godz./1 pkt. ECTS) oraz w Instytucie Filologii Germańskiej przedmiot z grupy K: "Dydaktyka języka niemieckiego" (30 godz./3 pkt. ECTS) oraz ewentualnie w Instytucie Filologii Angielskiej przedmiot „Praktyka zawodowa (język angielski) - szkoła podstawowa” (45 godz./2 pkt. ECTS) oraz ewentualnie w Instytucie Filologii Angielskiej przedmiot „Praktyka zawodowa (język angielski) - szkoła podstawowa” (45 godz./2 pkt. ECTS).

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka niemieckiego 5
90 6 zaliczenie O
Historia literatury niemieckojęzycznej 3
60 2 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka angielskiego 5
90 7 zaliczenie O
Historia i odmiany języka angielskiego
30 3 egzamin O
Grupa I
O
Grupa J
O
Grupa K
F

F: W ramach przedmiotów do wyboru student może realizować program kształcenia nauczycielskiego w zakresie języka niemieckiego oraz dodatkowo języka angielskiego jako drugiego nauczanego przedmiotu.  

W zakresie programu kształcenia nauczycielskiego w szóstym semestrze student realizuje w Studium Pedagogicznym przedmiot: "Emisja głosu" (15 godz./1 pkt ECTS) oraz w Instytucie Filologii Germańskiej przedmiot z grupy M: „Dydaktyka języka niemieckiego” (30 godz./2 pkt. ECTS).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka niemieckiego 6
90 6 egzamin O
Historia literatury niemieckojęzycznej 4
60 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka angielskiego 6
90 7 egzamin O
Literatura amerykańska
30 3 egzamin O
Grupa L
O
Grupa M
F