A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia orientalna – turkologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia orientalna – turkologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0230
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów nie przewiduje podziału na ścieżki. Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne student wybiera w zależności od swoich zainteresowań oraz planowanej pracy dyplomowej, w sposób wskazany w części Plan kierunku.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka tureckiego
120 11 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (wykład)
60 3 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Geografia z elementami antropologii
30 2 zaliczenie O
Wprowadzenie do islamu
30 3 egzamin O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 4 egzamin O
4 - zaliczenie O
Wstęp do studiów orientalistycznych - turkologicznych
30 3 egzamin F
Kultura regionu – Kultura Turków
30 3 zaliczenie F
Wprowadzenie do literatury tureckiej
30 3 egzamin O

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka tureckiego
120 12 egzamin O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (wykład)
60 3 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Kultura regionu – Kultura Turków
30 3 egzamin F
Język łaciński i kultura antyczna
30 4 egzamin O

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka tureckiego
150 9 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (wykład)
30 3 egzamin O
Gramatyka opisowa języka tureckiego (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Drugi język turkijski
30 2 egzamin O
Zarys gramatyki języka arabskiego
30 2 zaliczenie O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 4 egzamin O
Historia filozofii
30 2 egzamin O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Proseminarium orientalistyczne - turkologiczne
30 3 zaliczenie F
Historia regionu – Historia Turcji
30 2 zaliczenie F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Dialektologia turecka
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka tureckiego
120 10 egzamin O
Przegląd języków turkijskich
30 2 zaliczenie O
Zarys gramatyki języka arabskiego
30 3 egzamin O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Proseminarium orientalistyczne - turkologiczne
30 3 zaliczenie F
Historia regionu – Historia Turcji
30 3 egzamin F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka tureckiego
150 5 zaliczenie O
Język staroturkijski
30 2 egzamin O
Gramatyka historyczna
30 2 zaliczenie O
Lektura tekstów osmańskich (teksty transkrybowane i w grafii arabskiej)
30 2 zaliczenie O
Zarys gramatyki języka perskiego
30 2 zaliczenie O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (wykład)
30 3 zaliczenie F
Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie F
Seminarium licencjackie - turkologiczne
30 8 zaliczenie F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka tureckiego
120 5 egzamin O
Gramatyka historyczna
30 3 egzamin O
Lektura tekstów osmańskich (teksty transkrybowane i w grafii arabskiej)
30 3 zaliczenie na ocenę O
Zarys gramatyki języka perskiego
30 2 egzamin O
Język angielski
30 2 egzamin O
Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (wykład)
30 3 egzamin F
Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie F
Seminarium licencjackie - turkologiczne
30 10 zaliczenie F