A A A
pl | en

European Studies

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: European Studies
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Interdyscyplinarny program oferuje wiedzę o charakterze propedeutycznym, odnoszącą się do obszaru kontynentu europejskiego w zakresie takich dyscyplin jak: nauki o polityce i administracji, nauki o religii i kulturze, nauki prawne, ekonomia i finanse. Zawartość programu stanowi podstawę, na której może się opierać kształcenia w ramach studiów II stopnia.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze minimum 180 punktów ECTS, w tym kursów wskazanych w programie jako kursy obowiązkowe.
Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest zaliczenie seminarium dyplomowego, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Information about regular  BA programme:

Student completes all the obligatory courses. Student can pick one of the offered language classes. In the 2nd year student needs to pick one of two study tracks: Governing Europe and CEE Politics or Social Change in Europe. Student needs to complete all the courses for the selected track and at least 12 ECTS from the other track. 

Upon completion of the obligatory courses, all courses from the selected study track and 12 ECTS from the other study track the students should have 138 ECTS. Students need gain the remaining ECTS from the group of facultative courses. The management of the Institute will indicate which courses from the group will be available in any given academic year.

Information about joint BA programme:

As part of their course of study, each student must complete minimum 180 ECTS divided as follows:

- Year 1: 64 ECTS (obligatory courses : 32 ECTS for each semester)

- Year 2: 58 ECTS ( obligatory courses: 28 ECTS in third semester; elective courses: 30 ECTS in fourth semester)

- Year 3: 58 ECTS (elective courses: 30 ECTS in fifth semester: Bachelor Thesis Laboratory and Bachelor thesis: 10 ECTS in sixth semester; elective courses: 18 ECTS in sixth semester).

The grade average of each cluster is an arithmetic average, calulated on the basis of the sum grades for all courses in a cluster divided by the number of grades. The final list of courses in a cluster will be introduced each academic year.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to Economics
30 6 exam O
Introduction to Politics
30 6 exam O
Obligatory only for joint BA program
O
Obligatory only for regular BA program
O

Information about regular  BA programme:

Student completes all the obligatory courses. Student can pick one of the offered language classes. In the 2nd year student needs to pick one of two study tracks: Governing Europe and CEE Politics or Social Change in Europe. Student needs to complete all the courses for the selected track and at least 12 ECTS from the other track. 

Upon completion of the obligatory courses, all courses from the selected study track and 12 ECTS from the other study track the students should have 138 ECTS. Students need gain the remaining ECTS from the group of facultative courses. The management of the Institute will indicate which courses from the group will be available in any given academic year.

Information about joint BA programme:

As part of their course of study, each student must complete minimum 180 ECTS divided as follows:

- Year 1: 64 ECTS (obligatory courses : 32 ECTS for each semester)

- Year 2: 58 ECTS ( obligatory courses: 28 ECTS in third semester; elective courses: 30 ECTS in fourth semester)

- Year 3: 58 ECTS (elective courses: 30 ECTS in fifth semester: Bachelor Thesis Laboratory and Bachelor thesis: 10 ECTS in sixth semester; elective courses: 18 ECTS in sixth semester).

The grade average of each cluster is an arithmetic average, calulated on the basis of the sum grades for all courses in a cluster divided by the number of grades. The final list of courses in a cluster will be introduced each academic year.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to Law
30 6 exam O
Introduction to Philosophy
30 6 exam O
Obligatory only for joint BA program
O
Obligatory only for regular BA program
O

Information about regular  BA programme:

Student completes all the obligatory courses. Student can pick one of the offered language classes. In the 2nd year student needs to pick one of two study tracks: Governing Europe and CEE Politics or Social Change in Europe. Student needs to complete all the courses for the selected track and at least 12 ECTS from the other track. 

Upon completion of the obligatory courses, all courses from the selected study track and 12 ECTS from the other study track the students should have 138 ECTS. Students need gain the remaining ECTS from the group of facultative courses. The management of the Institute will indicate which courses from the group will be available in any given academic year.

Information about joint BA programme:

As part of their course of study, each student must complete minimum 180 ECTS divided as follows:

- Year 1: 64 ECTS (obligatory courses : 32 ECTS for each semester)

- Year 2: 58 ECTS ( obligatory courses: 28 ECTS in third semester; elective courses: 30 ECTS in fourth semester)

- Year 3: 58 ECTS (elective courses: 30 ECTS in fifth semester: Bachelor Thesis Laboratory and Bachelor thesis: 10 ECTS in sixth semester; elective courses: 18 ECTS in sixth semester).

The grade average of each cluster is an arithmetic average, calulated on the basis of the sum grades for all courses in a cluster divided by the number of grades. The final list of courses in a cluster will be introduced each academic year.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Obligatory only for joint BA program
O
Obligatory only for regular BA program
O
Governing Europe and CEE Politics (regular BA program)
Social Change in Europe (regular BA program)

Information about regular  BA programme:

Student completes all the obligatory courses. Student can pick one of the offered language classes. In the 2nd year student needs to pick one of two study tracks: Governing Europe and CEE Politics or Social Change in Europe. Student needs to complete all the courses for the selected track and at least 12 ECTS from the other track.

Upon completion of the obligatory courses, all courses from the selected study track and 12 ECTS from the other study track the students should have 138 ECTS. Students need gain the remaining ECTS from the group of facultative courses. The management of the Institute will indicate which courses from the group will be available in any given academic year.

 

Information about joint BA programme:

As part of their course of study, each student must complete minimum 180 ECTS divided as follows:

- Year 1: 64 ECTS (obligatory courses : 32 ECTS for each semester)

- Year 2: 58 ECTS ( obligatory courses: 28 ECTS in third semester; elective courses: 30 ECTS in fourth semester)

- Year 3: 58 ECTS (elective courses: 30 ECTS in fifth semester: Bachelor Thesis Laboratory and Bachelor thesis: 10 ECTS in sixth semester; elective courses: 18 ECTS in sixth semester).

The grade average of each cluster is an arithmetic average, calulated on the basis of the sum grades for all courses in a cluster divided by the number of grades. The final list of courses in a cluster will be introduced each academic year.

During the 4th semester of studies each student realize the chosen specialization: SOCIAL CHANGE IN EUROPE or GOVERNING EUROPE AND CEE POLITICS.

During the 4th and 5th  semester each student has to realize and pass all obligatory courses   from the list of cluster courses corresponding to chosen specialization plus one of the two facultative clusters:

1. Foreign Policy and Security 4 semester

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

Key Concepts in Contemporary Security Studies

2. At the European doorstep 5 semester

Society and Politics in the Balkans

Socio-Political Dimensions of International Migration

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obligatory only for regular BA program
O
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)
Governing Europe and CEE Politics (regular BA program)
Social Change in Europe (joint BA program)
Social Change in Europe (regular BA program)

Information about regular  BA programme:

Student completes all the obligatory courses. Student can pick one of the offered language classes. In the 2nd year student needs to pick one of two study tracks: Governing Europe and CEE Politics or Social Change in Europe. Student needs to complete all the courses for the selected track and at least 12 ECTS from the other track. 

Upon completion of the obligatory courses, all courses from the selected study track and 12 ECTS from the other study track the students should have 138 ECTS. Students need gain the remaining ECTS from the group of facultative courses. The management of the Institute will indicate which courses from the group will be available in any given academic year.

Information about joint BA programme:

As part of their course of study, each student must complete minimum 180 ECTS divided as follows:

- Year 1: 64 ECTS (obligatory courses : 32 ECTS for each semester)

- Year 2: 58 ECTS ( obligatory courses: 28 ECTS in third semester; elective courses: 30 ECTS in fourth semester)

- Year 3: 58 ECTS (elective courses: 30 ECTS in fifth semester: Bachelor Thesis Laboratory and Bachelor thesis: 10 ECTS in sixth semester; elective courses: 18 ECTS in sixth semester).

The grade average of each cluster is an arithmetic average, calulated on the basis of the sum grades for all courses in a cluster divided by the number of grades. The final list of courses in a cluster will be introduced each academic year.

During the 4th semester of studies each student realize the chosen specialization: SOCIAL CHANGE IN EUROPE or GOVERNING EUROPE AND CEE POLITICS.

During the 4th and 5th  semester each student has to realize and pass all obligatory courses   from the list of cluster courses corresponding to chosen specialization plus one of the two facultative clusters:

1. Foreign Policy and Security 4 semester

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

Key Concepts in Contemporary Security Studies

2. At the European doorstep 5 semester

Society and Politics in the Balkans

Socio-Political Dimensions of International Migration

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obligatory only for regular BA program
O
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)
Governing Europe and CEE Politics (regular BA program)
Social Change in Europe (joint BA program)
Social Change in Europe (regular BA program)

Information about regular  BA programme:

Student completes all the obligatory courses. Student can pick one of the offered language classes. In the 2nd year student needs to pick one of two study tracks: Governing Europe and CEE Politics or Social Change in Europe. Student needs to complete all the courses for the selected track and at least 12 ECTS from the other track. 

Upon completion of the obligatory courses, all courses from the selected study track and 12 ECTS from the other study track the students should have 138 ECTS. Students need gain the remaining ECTS from the group of facultative courses. The management of the Institute will indicate which courses from the group will be available in any given academic year.

Information about joint BA programme:

As part of their course of study, each student must complete minimum 180 ECTS divided as follows:

- Year 1: 64 ECTS (obligatory courses : 32 ECTS for each semester)

- Year 2: 58 ECTS ( obligatory courses: 28 ECTS in third semester; elective courses: 30 ECTS in fourth semester)

- Year 3: 58 ECTS (elective courses: 30 ECTS in fifth semester: Bachelor Thesis Laboratory and Bachelor thesis: 10 ECTS in sixth semester; elective courses: 18 ECTS in sixth semester).

The grade average of each cluster is an arithmetic average, calulated on the basis of the sum grades for all courses in a cluster divided by the number of grades. The final list of courses in a cluster will be introduced each academic year.

Student take one facultative cluster in the sixth semester (containing of 3 courses chosen from the selection available in that year) plus obligatory courses: Bachelor Thesis Laboratory and Bachelor Thesis.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Obligatory only for joint BA program
O
Obligatory only for regular BA program
O
Governing Europe and CEE Politics (joint BA program)
Governing Europe and CEE Politics (regular BA program)
Social Change in Europe (joint BA program)
Social Change in Europe (regular BA program)