pl en

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - oferta dydaktyczna

2022/23
Amerykanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
European Studies
Global and Development Studies
International Relations
International Relations and Area Studies
International Relations and Public Diplomacy
International Security and Development
Kulturoznawstwo międzynarodowe
Latynoamerykanistyka
Migracje międzynarodowe
Politologia
Relacje międzykulturowe
Rosjoznawstwo
Stosunki międzynarodowe
Studia afrykańskie
Studia bliskowschodnie
Studia eurazjatyckie
Studia europejskie
Studia nad Chinami
Studia nad Japonią
Studia nad Koreą
Studia polsko-ukraińskie
Studia strategiczne nad Azją