A A A
pl | en

International Security and Development

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: International Security and Development
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0388
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach kierunku ISAD studenci mają możliwość profilowania kształcenia i wyboru na pierwszym roku studiów dwóch ścieżek specjalizacyjnych: „international security” oraz „international development”.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

I year - students have to enroll in all obligatory courses and chosen elective courses. Total number of ECTS credits in the I year: 60.

The student has the right to choose elective courses available in other fields of study (in particular, those provided by the International Relation and Public Diplomacy programme are recommended) based on the consent of the programme director. The programme director may decide not to open selected elective courses in a given academic year.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
4 - assessment O
International Relations Analysis
60 8 exam O
University Tutorial and Intellectual Property
10 1 assessment O
The International Order and Development Policy
30 4 assessment F
Just War Theory and Its Adversaries
30 4 assessment F
Conflicts, Peacebuilding and Development
30 4 assessment F
Leadership and Human Resources Management
30 4 assessment F
Foreign language
30 3 assessment O
Elective Course
20 3 graded credit F
Introduction to Security Studies
45 6 exam O
International Economics
45 6 exam F

I year - students have to enroll in all obligatory courses and chosen elective courses. Total number of ECTS credits in the I year: 60.

The student has the right to choose elective courses available in other fields of study (in particular, those provided by the International Relation and Public Diplomacy programme are recommended) based on the consent of the programme director. The programme director may decide not to open selected elective courses in a given academic year.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
World Politics since 1945
60 8 exam O
Cultural Awareness
30 4 assessment F
Cross-cultural Communication
30 4 assessment F
Psychology of Security
30 4 assessment F
Preventive Diplomacy and Multilateral Conflict Management
30 4 assessment F
Foreign language
30 3 assessment O
Diploma Thesis Seminar
20 4 graded credit O
Elective Course
20 3 graded credit F
Development Economics
45 6 exam O

During the second year of programme student has to choose one academic track, complete all obligatory subjects dediacted to the chosen track and an appropriate number of elective courses regardless of assigned specialization, which allow to obtain a minimum of 60 ECTS per academic year.

Internship is a facultative part of studies Students should present confirmation of carrying out an internship before the end of the second year of studies.

The student has the right to choose elective courses available in other fields of study (in particular, those provided by the International Relation and Public Diplomacy programme are recommended) based on the consent of the programme director. The programme director may decide not to open selected elective courses in a given academic year.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Thesis Seminar
20 4 assessment O
Praktyki studenckie
60 3 assessment F
Elective Course
20 3 graded credit F
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
INTERNATIONAL SECURITY

During the second year of programme student has to choose one academic track, complete all obligatory subjects dediacted to the chosen track and an appropriate number of elective courses regardless of assigned specialization, which allow to obtain a minimum of 60 ECTS per academic year.

 

The student has the right to choose elective courses available in other fields of study (in particular, those provided by the International Relation and Public Diplomacy programme are recommended) based on the consent of the programme director. The programme director may decide not to open selected elective courses in a given academic year.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Thesis Seminar
20 9 graded credit O
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
INTERNATIONAL SECURITY