pl en

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - oferta dydaktyczna

2022/23, drugiego stopnia
Amerykanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
European Studies
International Relations
International Relations and Public Diplomacy
International Security and Development
Politologia
Relacje międzykulturowe
Rosjoznawstwo
Stosunki międzynarodowe
Studia eurazjatyckie
Studia europejskie
Studia polsko-ukraińskie
Studia strategiczne nad Azją