pl en

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - oferta dydaktyczna

2020/21, drugiego stopnia
Amerykanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
European Studies
International Relations
International Security and Development
Korean Studies
Migracje międzynarodowe
Politologia
Relacje międzykulturowe
Rosjoznawstwo
Stosunki międzynarodowe
Studia azjatyckie
Studia eurazjatyckie
Studia europejskie
Studia polsko-ukraińskie
TransAtlantic Studies