pl en

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - oferta dydaktyczna

2022/23, pierwszego stopnia, studia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Elektroniczne przetwarzanie informacji
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą i mediami
Zarządzanie polityką społeczną
Zarządzanie publiczne