A A A pl | en
Wydział Filologiczny

FILOLOGIA ORIENTALNA – SINOLOGIA

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia orientalna – sinologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0230
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów nie przewiduje podziału na specjalizacje czy ścieżki.
Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne wybiera student w zależności od swoich zainteresowań oraz planowanej pracy dyplomowej w sposób wskazany w Planie. Na studiach magisterskich studenci kontynuują naukę języka chińskiego, doskonalą swoje umiejętności translatorskie i pogłębiają wiedzę sinologiczną. Program studiów magisterskich przewiduje praktyczne zajęcia z tłumaczeń pisemnych i ustnych, konwersatoria filologiczne i wykłady monograficzne. Poza zajęciami sinologicznymi studenci uczestniczą w wykładach specjalistycznych oferowanych przez Wydział Filologiczny i w dwuletnim lektoracie języka angielskiego.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo grupie językoznawczej i grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka chińskiego
180 10,0 egzamin O
Klasyczny język chiński
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Ćwiczenia z tłumaczenia ustnego na/z języka chińskiego
30 3,0 egzamin O
Tłumaczenie tekstów chińskich
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium tłumaczeniowe specjalistycznych tekstów
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Teoria przekładu
30 1,0 zaliczenie O
Język angielski
30 2,0 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Metodologia badań filologicznych
30 4,0 egzamin F
Seminarium magisterskie – sinologiczne
30 3,0 zaliczenie F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo grupie językoznawczej i grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski
30 2,0 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1,0 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka chińskiego II
180 10,0 egzamin O
Klasyczny język chiński
30 3,0 egzamin O
Ćwiczenia z tłumaczenia ustnego na/z języka chińskiego II
90 4,0 egzamin O
Tłumaczenie tekstów chińskich
30 2,0 egzamin O
Konwersatorium tłumaczeniowe specjalistycznych tekstów II
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie – sinologiczne
30 3,0 zaliczenie F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny
Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo grupie językoznawczej i grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski
30 2,0 egzamin O
Praktyczna nauka języka chińskiego III
90 7,0 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium tłumaczeniowe specjalistycznych tekstów III
30 5,0 zaliczenie na ocenę O
Ćwiczenia z tłumaczenia ustnego na/z języka chińskiego III
60 3,0 zaliczenie O
Seminarium magisterskie – sinologiczne
30 11,0 zaliczenie F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2,0 zaliczenie F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo grupie językoznawczej i grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka chińskiego IV
60 4,0 egzamin O
Konwersatorium tłumaczeniowe specjalistycznych tekstów IV
30 5,0 zaliczenie na ocenę O
Ćwiczenia z tłumaczenia ustnego na/z języka chińskiego IV
30 2,0 egzamin O
Seminarium magisterskie – sinologiczne
30 17,0 zaliczenie F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2,0 zaliczenie F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny