A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne pierwszego stopnia Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Brak danych spełniających podane kryteria

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: bezpieczeństwo narodowe
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W ramach studiów niestacjonarnych studenci kierunku posiadają szeroką ofertę zajęć fakultatywnych, rozszerzających zakres wiedzy przekazywanej w ramach kursów obligatoryjnych.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Brak danych do wyświetlenia