A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Ekonomia i finanse

Program

Klasyfikacja ISCED: 0311
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 6 semestrów. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Moduły fakultatywne rozpoczynają się w czwartym semestrze. Główne obszary kształcenia obejmują treści podstawowe dla kierunku ekonomia, przedmioty specjalistyczne dotyczące tematyki związanej z finansami oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie. W ramach modułów specjalistycznych oferowane są moduły związane z różnymi aspektami funkcjonowania współczesnych rynków finansowych. Szczególną grupę w ramach tak zdefiniowanych obszarów zajmują moduły związane z bankowością, rynkiem kapitałowym oraz tematyką dotyczącą ubezpieczeń. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka zaawansowana
40 5 zaliczenie na ocenę O
Mikroekonomia
30 5 zaliczenie O
Podstawy prawa gospodarczego
20 4 egzamin O
Podstawy psychologii
20 3 egzamin O
Technologie informacyjne
20 2 zaliczenie na ocenę O
Historia gospodarcza
30 4 egzamin O
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
30 4 egzamin O
Socjologia organizacji - wprowadzenie
20 3 zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka zaawansowana
40 5 egzamin O
Statystyka opisowa
40 6 egzamin O
Mikroekonomia
30 5 egzamin O
Rachunek prawdopodobieństwa
30 5 egzamin O
Rachunkowość finansowa
40 6 egzamin O
Analiza ekonomiczna
20 4 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy makroekonomii
30 5 zaliczenie O
Polityka społeczna
20 4 egzamin O
Polityka gospodarcza
20 4 egzamin O
20 - zaliczenie O
Podstawy filozofii
20 3 egzamin O
Statystyka matematyczna - podstawy
40 5 egzamin O
Podstawy finansów
30 5 egzamin O
Bankowość
30 4 egzamin O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonometria
40 5 egzamin O
Podstawy makroekonomii
30 5 egzamin O
20 - zaliczenie O
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie O
Finanse publiczne
20 3 egzamin O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
20 4 egzamin O
20 - zaliczenie O
Rynki finansowe
20 4 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
20 6 egzamin O
Gospodarka regionalna
20 4 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 8 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O