A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny
Brak danych spełniających podane kryteria

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia angielska z językiem niemieckim
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Wszyscy studenci kierunku filologia angielska z językiem niemieckim realizują przedmioty obligatoryjne tj. "praktyczną naukę języka angielskiego" z podziałem na poszczególne sprawności językowe, "praktyczną naukę języka niemieckiego" oraz wykłady z wybranych zagadnień literaturoznawstwa angielskiego i wykłady z wybranych zagadnień językoznawstwa i literaturoznawstwa niemieckiego. Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności już od pierwszego semestru: językoznawstwo angielskie (język w biznesie) lub przekładoznawstwo. Wybór specjalności niesie za sobą wybór seminarium magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalnościowych. Ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych oraz możliwości przydzielania zajęć szczegółowe tematy przedmiotów opcyjnych mogą ulegać zmianie w poszczególnych latach.

Ukończenie studiów

Złożenie pracy magisterskiej, która uzyska pozytywną ocenę oraz zdanie egzaminu magisterskiego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Brak danych do wyświetlenia