A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 part-time degree programme second cycle Faculty of Philology
No element to display

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: English with the German Language
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Wszyscy studenci kierunku filologia angielska z językiem niemieckim realizują przedmioty obligatoryjne tj. "praktyczną naukę języka angielskiego" z podziałem na poszczególne sprawności językowe, "praktyczną naukę języka niemieckiego" oraz wykłady z wybranych zagadnień literaturoznawstwa angielskiego i wykłady z wybranych zagadnień językoznawstwa i literaturoznawstwa niemieckiego. Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności już od pierwszego semestru: językoznawstwo angielskie (język w biznesie) lub przekładoznawstwo. Wybór specjalności niesie za sobą wybór seminarium magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalnościowych. Ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych oraz możliwości przydzielania zajęć szczegółowe tematy przedmiotów opcyjnych mogą ulegać zmianie w poszczególnych latach.

Graduation

Złożenie pracy magisterskiej, która uzyska pozytywną ocenę oraz zdanie egzaminu magisterskiego

No data to display