A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Na program studiów składają się: 1) nauka języka słowackiego i ukraińskiego; 2) blok zajęć obowiązkowych (wykładów i konwersatoriów); 3) blok zajęć do wyboru - konwersatoriów i wykładów monograficznych; 4) fakultatywny lektorat języka łemkowskiego; 5) badania terenowe realizowane w kraju i za granicą w formie obozów naukowych; 6) tutorial licencjacki - indywidualna współpraca studenta z wybranym promotorem, w ramach której powstaje praca licencjacka oparta o materiał badawczy zdobytym podczas badań terenowych. W semestrach 1-5 jeden z kursów obowiązkowych odbywa się w języku angielskim.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa (licencjacka) oraz egzamin dyplomowy (licencjacki).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student realizuje przedmioty obowiązkowe.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język słowacki
60 6 zaliczenie O
Język ukraiński
60 6 zaliczenie na ocenę O
Historia regionu karpackiego
30 4 egzamin O
Wademekum Karpat
30 3 zaliczenie na ocenę O
Panorama językowa regionu karpackiego
30 3 zaliczenie O
Panorama religijna regionu karpackiego
30 3 zaliczenie O
Language in sociological perspective
30 4 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O

Student realizuje przedmioty obowiązkowe.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język słowacki
60 6 egzamin O
Język ukraiński
60 6 egzamin O
Pogranicze i tożsamość
30 3 zaliczenie na ocenę O
Kultury Karpat polskich
30 3 egzamin O
Panorama językowa regionu karpackiego
30 3 egzamin O
Panorama religijna regionu karpackiego
30 3 zaliczenie na ocenę O
Language in anthropological perspective
30 4 zaliczenie O
Antropologia religii
30 3 zaliczenie na ocenę O

Student realizuje przedmioty obowiązkowe oraz: (opcja A) lektorat języka łemkowskiego i jedno dowolne konwersatorium lub wykład monograficzny, lub (opcja B) trzy dowolne konwersatoria lub wykłady monograficzne. W toku studiów student ma obowiązek zrealizować co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język słowacki
60 6 zaliczenie O
Język ukraiński
60 6 zaliczenie na ocenę O
Kultury Karpat słowackich
30 3 egzamin O
Kultury Karpat ukraińskich
30 3 egzamin O
Panorama etnograficzna Karpat
30 3 egzamin O
Semiotics and anthropology of space: selected issues
30 4 zaliczenie O
GRUPA: Kursy do wyboru
O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O

Student realizuje przedmioty obowiązkowe, w tym jeden wybrany obóz badań terenowych wraz ze wstępem metodologicznym, a także (opcja A) lektorat języka łemkowskiego i jedno dowolne konwersatorium lub wykład monograficzny, lub (opcja B) trzy dowolne konwersatoria lub wykłady monograficzne. W toku studiów student ma obowiązek zrealizować co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język słowacki
60 6 egzamin O
Język ukraiński
60 6 egzamin O
Kultury rusińskie w Karpatach
30 3 egzamin O
Kultury Karpat rumuńskich
30 3 egzamin O
Religion and culture
30 4 zaliczenie O
GRUPA: Badania terenowe wraz ze wstępem metodologicznym
O
GRUPA: Kursy do wyboru
O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O

Student realizuje przedmioty obowiązkowe, w tym jeden wybrany obóz badań terenowych wraz ze wstępem metodologicznym oraz tutorial licencjacki u wybranego promotora, a także dwa wybrane konwersatoria lub wykłady monograficzne. W toku studiów student ma obowiązek zrealizować co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

 

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język słowacki
60 6 zaliczenie O
Język ukraiński
60 6 zaliczenie na ocenę O
Karpackie konwersatorium literackie
30 3 zaliczenie na ocenę O
Religion as a source of conflict
30 4 zaliczenie na ocenę O
GRUPA: Badania terenowe wraz ze wstępem metodologicznym
O
GRUPA: Tutorial licencjacki
O
GRUPA: Kursy do wyboru
O

Student realizuje przedmioty obowiązkowe, w tym tutorial licencjacki u wybranego promotora, oraz dwa wybrane konwersatoria lub wykłady monograficzne. W toku studiów student ma obowiązek zrealizować co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język słowacki
60 6 egzamin O
Język ukraiński
60 6 egzamin O
Dyskurs karpacki w kulturze współczesnej
30 3 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
GRUPA: Tutorial licencjacki
O
GRUPA: Kursy do wyboru
O