A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia orientalna – indologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia orientalna – indologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0230
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów nie przewiduje podziału na specjalizacje czy ścieżki. Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne wybiera student w zależności od swoich zainteresować oraz planowanej pracy dyplomowej w sposób wskazany planie studiów.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka hindi I
120 9 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka opisowa języka hindi
30 2 zaliczenie O
Kurs podstawowy sanskrytu I
30 4 zaliczenie na ocenę O
Geografia i etnografia Indii i Azji Południowej
30 3 egzamin O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 4 egzamin O
4 - zaliczenie O
Kultura regionu – Kultura Indii i Azji Południowej
30 3 zaliczenie na ocenę F
Wstęp do studiów orientalistycznych – indologicznych
30 3 egzamin F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka hindi I
120 9 egzamin O
Gramatyka opisowa języka hindi
30 3 egzamin O
Kurs podstawowy sanskrytu I
60 6 zaliczenie na ocenę O
Historia Indii starożytnych
30 3 egzamin O
Język łaciński i kultura antyczna
30 4 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Kultura regionu – Kultura Indii i Azji Południowej
30 3 egzamin F
Literatura regionu – Literatura wedyjska
30 3 egzamin F

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka hindi II
120 6 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka opisowa sanskrytu
30 2 zaliczenie O
Kurs podstawowy sanskrytu II
60 4 zaliczenie na ocenę O
Literatura epicka Indii i Azji Południowej
30 2 zaliczenie O
Kultura i sztuka Indii i Azji Południowej
30 3 egzamin O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 4 egzamin O
Historia filozofii
30 2 egzamin O
Język angielski I
30 2 zaliczenie O
Historia regionu – Historia Indii średniowiecznych
30 2 egzamin F
Proseminarium orientalistyczne – indologiczne
30 3 zaliczenie na ocenę F
Literatura regionu – Literatura epicka Indii i Azji Południowej
30 3 egzamin F
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka hindi II
120 8 egzamin O
Kurs podstawowy sanskrytu II
60 6 zaliczenie na ocenę O
Klasyczna literatura sanskrycka Indii i Azji Południowej
30 2 zaliczenie O
Język angielski I
30 2 zaliczenie O
Historia regionu – Historia Najnowsza Indii i Azji Południowej
30 3 egzamin F
Proseminarium orientalistyczne – indologiczne
30 3 zaliczenie na ocenę F
Literatura regionu – Klasyczna literatura sanskrycka Indii i Azji Południowej
30 3 egzamin F
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka hindi III
90 3 zaliczenie na ocenę O
Lektura tekstów sanskryckich: traktaty naukowe
30 2 zaliczenie na ocenę O
Lektura tekstów sanskryckich: literatura epicka
30 2 zaliczenie O
Indyjska nauka o literaturze
30 3 egzamin O
Tradycja literacka języka hindi
30 3 zaliczenie O
Współczesne zagadnienia społeczne Indii i Azji Południowej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Język angielski II
30 2 zaliczenie O
Seminarium licencjackie – indologiczne
30 8 zaliczenie F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka hindi III
90 3 egzamin O
Lektura tekstów sanskryckich: literatura klasyczna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Lektura tekstów sanskryckich: literatura religijna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wstęp do myśli indyjskiej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Literatura hindi
30 2 zaliczenie O
Współczesne zagadnienia społeczne Indii i Azji Południowej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Zagadnienia socjolingwistyczne Indii i Azji Południowej
30 3 egzamin O
Język angielski II
30 2 egzamin O
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Seminarium licencjackie – indologiczne
30 10 zaliczenie F
Literatura regionu – Literatura hindi
30 3 egzamin F