A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

filologia ukraińska z językiem rosyjskim

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Na program studiów składają się cztery zasadnicze moduły przedmiotów: językoznawczy, literaturoznawczy, kulturoznawczo-historyczny. Ponadto program przewiduje dwie ścieżki w obrębie bloku przedmiotów glottodydaktycznych: a) ścieżka podstawowa zapewniająca naukę od podstaw dwóch języków wschodniosłowiańskich – języka ukraińskiego (poziom C1) i języka rosyjskiego (poziom B2); b) ścieżka do wyboru dla studentów będących absolwentami szkół ukraińskich, która umożliwia naukę języka polskiego (poziom B2) i dodatkowego języka słowiańskiego (poziom A2) oraz pogłębienie kompetencji językowych w zakresie języka ukraińskiego i rosyjskiego. 

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci na każdym roku studiów wybierają po cztery zajęcia z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych, czyli w toku studiów mają zrealizować co najmniej 48 punktów ECTS z tej grupy zajęć, w tym przynajmniej 4 punkty ECTS w ramach przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Studenci wybierają (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego.

 

 

Studentom oferowane są dwie ścieżki glottodydaktyczne: podstawowa i do wyboru dla studentów będących absolwentami ukraińskich szkół średnich. W zakresie ścieżki do wyboru studenci zobowiązani są wybrać dwa dodatkowe (oprócz ujętych w programie studiów) zajęcia z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych. W toku studiów należy uzyskać przynajmniej 70 punktów ECTS w ramach każdej ze ścieżek.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do językoznawstwa
30 2 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego I
30 2 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Literacka mapa Ukrainy I
30 3 egzamin O
Hermeneutyka tekstu
30 2 zaliczenie na ocenę O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O
Ścieżka do wyboru dla studentów będących absolwentami ukraińskich szkół średnich
Ścieżka podstawowa

Studenci na każdym roku studiów wybierają po cztery zajęcia z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych, czyli w toku studiów mają zrealizować co najmniej 48 punktów ECTS z tej grupy zajęć, w tym przynajmniej 4 punkty ECTS w ramach przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Studenci wybierają (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego.

 

 

Studentom oferowane są dwie ścieżki glottodydaktyczne: podstawowa i do wyboru dla studentów będących absolwentami ukraińskich szkół średnich. W zakresie ścieżki do wyboru studenci zobowiązani są wybrać dwa dodatkowe (oprócz ujętych w programie studiów) zajęcia z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych. W toku studiów należy uzyskać przynajmniej 70 punktów ECTS w ramach każdej ze ścieżek.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego I
30 4 egzamin O
Historia Ukrainy X-XX w.
30 2 zaliczenie na ocenę O
Język staro-cerkiewno-słowiański
30 2 zaliczenie na ocenę O
Kultura Ukrainy
30 4 egzamin O
Literacka mapa Ukrainy II
30 3 egzamin O
Współczesna Ukraina
30 2 zaliczenie na ocenę O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O
Ścieżka do wyboru dla studentów będących absolwentami ukraińskich szkół średnich
Ścieżka podstawowa

Studenci na każdym roku studiów wybierają po cztery zajęcia z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych, czyli w toku studiów mają zrealizować co najmniej 48 punktów ECTS z tej grupy zajęć, w tym przynajmniej 4 punkty ECTS w ramach przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Studenci wybierają (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego.

 

 

Studentom oferowane są dwie ścieżki glottodydaktyczne: podstawowa i do wyboru dla studentów będących absolwentami ukraińskich szkół średnich. W zakresie ścieżki do wyboru studenci zobowiązani są wybrać dwa dodatkowe (oprócz ujętych w programie studiów) zajęcia z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych. W toku studiów należy uzyskać przynajmniej 70 punktów ECTS w ramach każdej ze ścieżek.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego II
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Literacka mapa Ukrainy III
30 3 egzamin O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O
Ścieżka do wyboru dla studentów będących absolwentami ukraińskich szkół średnich
Ścieżka podstawowa

Studenci na każdym roku studiów wybierają po cztery zajęcia z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych, czyli w toku studiów mają zrealizować co najmniej 48 punktów ECTS z tej grupy zajęć, w tym przynajmniej 4 punkty ECTS w ramach przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Studenci wybierają (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego.

 

 

Studentom oferowane są dwie ścieżki glottodydaktyczne: podstawowa i do wyboru dla studentów będących absolwentami ukraińskich szkół średnich. W zakresie ścieżki do wyboru studenci zobowiązani są wybrać dwa dodatkowe (oprócz ujętych w programie studiów) zajęcia z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych. W toku studiów należy uzyskać przynajmniej 70 punktów ECTS w ramach każdej ze ścieżek.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego II
30 4 egzamin O
Historia języka ukraińskiego I
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Warsztaty pisania prac
30 2 zaliczenie na ocenę O
Literacka mapa Ukrainy IV
30 3 egzamin O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O
Ścieżka do wyboru dla studentów będących absolwentami ukraińskich szkół średnich
Ścieżka podstawowa

Studenci na każdym roku studiów wybierają po cztery zajęcia z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych, czyli w toku studiów mają zrealizować co najmniej 48 punktów ECTS z tej grupy zajęć, w tym przynajmniej 4 punkty ECTS w ramach przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Studenci wybierają (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego.

 

 

Studentom oferowane są dwie ścieżki glottodydaktyczne: podstawowa i do wyboru dla studentów będących absolwentami ukraińskich szkół średnich. W zakresie ścieżki do wyboru studenci zobowiązani są wybrać dwa dodatkowe (oprócz ujętych w programie studiów) zajęcia z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych. W toku studiów należy uzyskać przynajmniej 70 punktów ECTS w ramach każdej ze ścieżek.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego III
90 6 zaliczenie na ocenę O
Translatoryka
30 2 zaliczenie na ocenę O
Język prawa i biznesu
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do teorii literatury
30 2 zaliczenie na ocenę O
Literacka mapa Ukrainy V
30 3 egzamin O
Grupa: Seminarium licencjackie
O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O
Ścieżka do wyboru dla studentów będących absolwentami ukraińskich szkół średnich
Ścieżka podstawowa

Studenci na każdym roku studiów wybierają po cztery zajęcia z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych, czyli w toku studiów mają zrealizować co najmniej 48 punktów ECTS z tej grupy zajęć, w tym przynajmniej 4 punkty ECTS w ramach przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Studenci wybierają (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego.

 

 

Studentom oferowane są dwie ścieżki glottodydaktyczne: podstawowa i do wyboru dla studentów będących absolwentami ukraińskich szkół średnich. W zakresie ścieżki do wyboru studenci zobowiązani są wybrać dwa dodatkowe (oprócz ujętych w programie studiów) zajęcia z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych. W toku studiów należy uzyskać przynajmniej 70 punktów ECTS w ramach każdej ze ścieżek.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język prawa i biznesu
30 2 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Literacka mapa Ukrainy VI
30 3 egzamin O
Przekład tekstów użytkowych
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy tłumaczenia ustnego
30 2 zaliczenie na ocenę O
Grupa: Seminarium licencjackie
O
Praktyczna nauka języka ukraińskiego III
90 8 egzamin O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O
Ścieżka do wyboru dla studentów będących absolwentami ukraińskich szkół średnich
Ścieżka podstawowa