A A A
pl | en

Astronomia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Astronomia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Astronomia

Program

Klasyfikacja ISCED: 0533
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zagadnieniami matematycznymi, fizycznymi, informatycznymi oraz astronomicznymi. Program przewiduje możliwość wyboru stopnia zaawansowania niektórych przedmiotów spośród kursów MS (mniej zaawansowanych) lub MT (bardziej zaawansowanych). Oferowana jest również cała gama kursów nieobowiązkowych.

Ukończenie studiów

zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student musi zaliczyć w okresie trwania studiów kursy: ,,Wychowanie fizyczne", ,,Szkolenie BHK" , ,,Ochrona własności intelektualnej", ,,Filozofia" lub inny przedmiot humanistyczny. Przedmioty ,,Mathematica I: wprowadzenie" oraz ,,Zaawansowane narzędzia obliczeniowe w astrofizyce" mogą być zaliczone w trakcie trwania studiów. Liczby punktów ECTS i godzin odzwierciedlają zróżnicowanie stopnia trudności przedmiotu. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano. Punkty za lektorat języka angielskiego naliczane są w momencie zdania egzaminu (na 6 semestrze).


Rekomendacja. W ramach niektórych obowiązkowych modułów kształcenia istnieje możliwość wyboru stopnia ich zaawansowania (zakresu  materiału) pomiędzy bardziej zaawansowanym tzw. modelem tradycyjnym (oznaczenie MT), a mniej zaawansowanym tzw. modelem standardowym (przeważnie oznaczenie MS).  Rekomendowany jest konsekwentny wybór, od pierwszego roku studiów, modułów kształcenia typu MT, zarówno w przypadku zajęć matematycznych jak i fizycznych. Dokonanie takiego wyboru zalecane jest szczególnie studentom, którzy myślą o kontynuowaniu nauki w szkołach doktorskich oraz przyszłej karierze naukowej. W przypadku wyboru danego modułu np. ,,Analiza matematyczna MT", ,,Mechanika Kwantowa MT", dla pełnego pokrycia zakresu materiału konieczne jest zaliczenie wszystkich części (w podanych przykładach są to odpowiednio trzy i dwie części). 
Jeśli kursy połączone są w ramach grupy to obowiązkowo należy zaliczyć jeden z podanych dwóch przedmiotów. Uwaga: w niektórych przypadkach kurs MT odbywa się w innym semestrze lub obejmuje więcej semestrów niż kurs MS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy fizyki: Budowa materii
60 5 egzamin O
Podstawy astronomii
60 4 egzamin O
Statystyczne metody opracowania danych I
30 1 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
4 1 zaliczenie O
Grupa - Analiza Matematyczna I
O
Grupa - Podstawy fizyki: Mechanika
O
Grupa - Algebra z geometrią
O
Podstawy pracy w systemie Linux
45 4 zaliczenie na ocenę O

Student musi zaliczyć w okresie trwania studiów kursy: ,,Wychowanie fizyczne", ,,Szkolenie BHK" , ,,Ochrona własności intelektualnej", ,,Filozofia" lub inny przedmiot humanistyczny. Przedmioty ,,Mathematica I: wprowadzenie" oraz ,,Zaawansowane narzędzia obliczeniowe w astrofizyce" mogą być zaliczone w trakcie trwania studiów. Liczby punktów ECTS i godzin odzwierciedlają zróżnicowanie stopnia trudności przedmiotu. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano. Punkty za lektorat języka angielskiego naliczane są w momencie zdania egzaminu (na 6 semestrze).


Rekomendacja. W ramach niektórych obowiązkowych modułów kształcenia istnieje możliwość wyboru stopnia ich zaawansowania (zakresu  materiału) pomiędzy bardziej zaawansowanym tzw. modelem tradycyjnym (oznaczenie MT), a mniej zaawansowanym tzw. modelem standardowym (przeważnie oznaczenie MS).  Rekomendowany jest konsekwentny wybór, od pierwszego roku studiów, modułów kształcenia typu MT, zarówno w przypadku zajęć matematycznych jak i fizycznych. Dokonanie takiego wyboru zalecane jest szczególnie studentom, którzy myślą o kontynuowaniu nauki w szkołach doktorskich oraz przyszłej karierze naukowej. W przypadku wyboru danego modułu np. ,,Analiza matematyczna MT", ,,Mechanika Kwantowa MT", dla pełnego pokrycia zakresu materiału konieczne jest zaliczenie wszystkich części (w podanych przykładach są to odpowiednio trzy i dwie części). 
Jeśli kursy połączone są w ramach grupy to obowiązkowo należy zaliczyć jeden z podanych dwóch przedmiotów. Uwaga: w niektórych przypadkach kurs MT odbywa się w innym semestrze lub obejmuje więcej semestrów niż kurs MS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Języki obliczeń symbolicznych
60 5 zaliczenie na ocenę O
Astronomia ogólna i sferyczna
75 6 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Podstawy programowania
60 5 zaliczenie na ocenę F
Grupa - Analiza Matematyczna II
O
Grupa: I pracownia fizyczna
O
Grupa - Podstawy fizyki: Termodynamika
O
Grupa - Algebra z geometrią
O

Student musi zaliczyć w okresie trwania studiów kursy: ,,Wychowanie fizyczne", ,,Szkolenie BHK" , ,,Ochrona własności intelektualnej", ,,Filozofia" lub inny przedmiot humanistyczny. Przedmioty ,,Mathematica I: wprowadzenie" oraz ,,Zaawansowane narzędzia obliczeniowe w astrofizyce" mogą być zaliczone w trakcie trwania studiów. Liczby punktów ECTS i godzin odzwierciedlają zróżnicowanie stopnia trudności przedmiotu. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano.

Rekomendacja. W ramach niektórych obowiązkowych modułów kształcenia istnieje możliwość wyboru stopnia ich zaawansowania (zakresu  materiału) pomiędzy bardziej zaawansowanym tzw. modelem tradycyjnym (oznaczenie MT), a mniej zaawansowanym tzw. modelem standardowym (przeważnie oznaczenie MS).  Rekomendowany jest konsekwentny wybór, od pierwszego roku studiów, modułów kształcenia typu MT, zarówno w przypadku zajęć matematycznych jak i fizycznych. Dokonanie takiego wyboru zalecane jest szczególnie studentom, którzy myślą o kontynuowaniu nauki w szkołach doktorskich oraz przyszłej karierze naukowej. W przypadku wyboru danego modułu np. ,,Analiza matematyczna MT", ,,Mechanika Kwantowa MT", dla pełnego pokrycia zakresu materiału konieczne jest zaliczenie wszystkich części (w podanych przykładach są to odpowiednio trzy i dwie części). 
Jeśli kursy połączone są w ramach grupy to obowiązkowo należy zaliczyć jeden z podanych dwóch przedmiotów. Uwaga: w niektórych przypadkach kurs MT odbywa się w innym semestrze lub obejmuje więcej semestrów niż kurs MS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia Astronomii Praktycznej
45 4 zaliczenie na ocenę O
30 2 zaliczenie O
Programowanie w języku C
60 5 zaliczenie na ocenę F
Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny
60 5 egzamin O
Mathematica I: wprowadzenie
30 3 zaliczenie na ocenę F
Elektronika - wykład
30 3 egzamin F
Statystyczne metody opracowania danych II
75 7 egzamin O
Grupa - Analiza Matematyczna III
O
Mechanika klasyczna MT
90 8 egzamin O
Podstawy fizyki: Elektromagnetyzm
O

Student musi zaliczyć w okresie trwania studiów kursy: ,,Wychowanie fizyczne", ,,Szkolenie BHK" , ,,Ochrona własności intelektualnej", ,,Filozofia" lub inny przedmiot humanistyczny. Przedmioty ,,Mathematica I: wprowadzenie" oraz ,,Zaawansowane narzędzia obliczeniowe w astrofizyce" mogą być zaliczone w trakcie trwania studiów. Liczby punktów ECTS i godzin odzwierciedlają zróżnicowanie stopnia trudności przedmiotu. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano. Punkty za lektorat języka angielskiego naliczane są w momencie zdania egzaminu (na 6 semestrze).


Rekomendacja. W ramach niektórych obowiązkowych modułów kształcenia istnieje możliwość wyboru stopnia ich zaawansowania (zakresu  materiału) pomiędzy bardziej zaawansowanym tzw. modelem tradycyjnym (oznaczenie MT), a mniej zaawansowanym tzw. modelem standardowym (przeważnie oznaczenie MS).  Rekomendowany jest konsekwentny wybór, od pierwszego roku studiów, modułów kształcenia typu MT, zarówno w przypadku zajęć matematycznych jak i fizycznych. Dokonanie takiego wyboru zalecane jest szczególnie studentom, którzy myślą o kontynuowaniu nauki w szkołach doktorskich oraz przyszłej karierze naukowej. W przypadku wyboru danego modułu np. ,,Analiza matematyczna MT", ,,Mechanika Kwantowa MT", dla pełnego pokrycia zakresu materiału konieczne jest zaliczenie wszystkich części (w podanych przykładach są to odpowiednio trzy i dwie części). 
Jeśli kursy połączone są w ramach grupy to obowiązkowo należy zaliczyć jeden z podanych dwóch przedmiotów. Uwaga: w niektórych przypadkach kurs MT odbywa się w innym semestrze lub obejmuje więcej semestrów niż kurs MS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Astrofizyka teoretyczna I (Budowa gwiazd)
60 5 egzamin O
Astrofizyka obserwacyjna I
30 2 egzamin O
30 2 zaliczenie O
Praktyki
120 5 zaliczenie O
Metody numeryczne
60 4 zaliczenie F
Szczególna teoria względności
60 6 egzamin F
Grupa - Matematyczne metody
O
Grupa - Mechanika kwantowa
O
Elektronika - pracownia
60 4 zaliczenie na ocenę F
Grupa - Podstawy fizyki: Optyka
O
Zaawansowane narzędzia obliczeniowe w astrofizyce
30 3 zaliczenie na ocenę F

Student musi zaliczyć w okresie trwania studiów kursy: ,,Wychowanie fizyczne", ,,Szkolenie BHK" , ,,Ochrona własności intelektualnej", ,,Filozofia" lub inny przedmiot humanistyczny. Przedmioty ,,Mathematica I: wprowadzenie" oraz ,,Zaawansowane narzędzia obliczeniowe w astrofizyce" mogą być zaliczone w trakcie trwania studiów. Liczby punktów ECTS i godzin odzwierciedlają zróżnicowanie stopnia trudności przedmiotu. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano. Punkty za lektorat języka angielskiego naliczane są w momencie zdania egzaminu (na 6 semestrze).


Rekomendacja. W ramach niektórych obowiązkowych modułów kształcenia istnieje możliwość wyboru stopnia ich zaawansowania (zakresu  materiału) pomiędzy bardziej zaawansowanym tzw. modelem tradycyjnym (oznaczenie MT), a mniej zaawansowanym tzw. modelem standardowym (przeważnie oznaczenie MS).  Rekomendowany jest konsekwentny wybór, od pierwszego roku studiów, modułów kształcenia typu MT, zarówno w przypadku zajęć matematycznych jak i fizycznych. Dokonanie takiego wyboru zalecane jest szczególnie studentom, którzy myślą o kontynuowaniu nauki w szkołach doktorskich oraz przyszłej karierze naukowej. W przypadku wyboru danego modułu np. ,,Analiza matematyczna MT", ,,Mechanika Kwantowa MT", dla pełnego pokrycia zakresu materiału konieczne jest zaliczenie wszystkich części (w podanych przykładach są to odpowiednio trzy i dwie części). 
Jeśli kursy połączone są w ramach grupy to obowiązkowo należy zaliczyć jeden z podanych dwóch przedmiotów. Uwaga: w niektórych przypadkach kurs MT odbywa się w innym semestrze lub obejmuje więcej semestrów niż kurs MS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Radioastronomia I
60 4 egzamin O
Matematyczne metody fizyki i astrofizyki II
60 5 egzamin O
30 2 zaliczenie O
Podstawy fizyki jądrowej
45 4 egzamin F
Grupa - Fizyka statystyczna
O
Podstawy fizyki materii skondensowanej
45 4 egzamin F
Grupa - Mechanika kwantowa
O
Grupa - Elektrodynamika klasyczna
O
Symulacje komputerowe
60 6 zaliczenie na ocenę F

Student musi zaliczyć w okresie trwania studiów kursy: ,,Wychowanie fizyczne", ,,Szkolenie BHK" , ,,Ochrona własności intelektualnej", ,,Filozofia" lub inny przedmiot humanistyczny. Przedmioty ,,Mathematica I: wprowadzenie" oraz ,,Zaawansowane narzędzia obliczeniowe w astrofizyce" mogą być zaliczone w trakcie trwania studiów. Liczby punktów ECTS i godzin odzwierciedlają zróżnicowanie stopnia trudności przedmiotu. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano. Punkty za lektorat języka angielskiego naliczane są w momencie zdania egzaminu (na 6 semestrze).


Rekomendacja. W ramach niektórych obowiązkowych modułów kształcenia istnieje możliwość wyboru stopnia ich zaawansowania (zakresu  materiału) pomiędzy bardziej zaawansowanym tzw. modelem tradycyjnym (oznaczenie MT), a mniej zaawansowanym tzw. modelem standardowym (przeważnie oznaczenie MS).  Rekomendowany jest konsekwentny wybór, od pierwszego roku studiów, modułów kształcenia typu MT, zarówno w przypadku zajęć matematycznych jak i fizycznych. Dokonanie takiego wyboru zalecane jest szczególnie studentom, którzy myślą o kontynuowaniu nauki w szkołach doktorskich oraz przyszłej karierze naukowej. W przypadku wyboru danego modułu np. ,,Analiza matematyczna MT", ,,Mechanika Kwantowa MT", dla pełnego pokrycia zakresu materiału konieczne jest zaliczenie wszystkich części (w podanych przykładach są to odpowiednio trzy i dwie części). 
Jeśli kursy połączone są w ramach grupy to obowiązkowo należy zaliczyć jeden z podanych dwóch przedmiotów. Uwaga: w niektórych przypadkach kurs MT odbywa się w innym semestrze lub obejmuje więcej semestrów niż kurs MS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Astrofizyka teoretyczna II (relatywistyczna)
60 5 egzamin O
Astrofizyka obserwacyjna II
30 3 egzamin O
Radioastronomia II
60 4 egzamin O
30 2 egzamin O
Podstawy fizyki atomowej
45 4 egzamin F
Podstawy fizyki cząstek elementarnych
45 4 egzamin F
Grupa - Fizyka statystyczna
O
Pracownia astrofizyki obserwacyjnej I
60 5 zaliczenie na ocenę O