A A A
pl | en

Informatyka stosowana

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Informatyka stosowana
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Informatyka techniczna i telekomunikacja

Program

Klasyfikacja ISCED: 0613
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zagadnieniami matematycznymi oraz informatycznymi. W szczególności, głównie na II i III roku, program przewiduje możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych.

Ukończenie studiów

egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych wyłącznie w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. Lista przedmiotów fakultatywnych kierunkowych jest corocznie aktualizowana. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna I
60 6 egzamin O
Język C
60 6 egzamin O
Logika i teoria mnogości
60 6 egzamin O
Podstawy informatyki
60 6 egzamin O
4 - zaliczenie O
Wstęp do architektury komputerów
60 5 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych wyłącznie w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. Lista przedmiotów fakultatywnych kierunkowych jest corocznie aktualizowana. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra i geometria
60 5 egzamin O
Analiza matematyczna II
60 5 egzamin O
Język C++
45 5 zaliczenie na ocenę O
Matematyka dyskretna
60 5 egzamin O
Prawo internetu
30 2 zaliczenie na ocenę O
Systemy operacyjne
60 5 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Absolwent na rynku pracy
30 3 zaliczenie na ocenę F
Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 zaliczenie F
Podstawy pracy w systemie Linux
60 5 zaliczenie na ocenę F
Wystąpienia publiczne
15 2 zaliczenie na ocenę F

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych wyłącznie w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. Lista przedmiotów fakultatywnych kierunkowych jest corocznie aktualizowana. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algorytmy i struktury danych I
60 4 zaliczenie O
Fizyka
60 5 egzamin O
Inżynieria oprogramowania
60 4 zaliczenie O
60 4 zaliczenie O
Język Java
60 5 egzamin O
Metody numeryczne
60 5 egzamin O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
60 4 zaliczenie na ocenę O
Interfejsy graficzne
60 6 egzamin F
Język Python
60 5 zaliczenie na ocenę F
Narzędzia obliczeniowe fizyki
60 5 zaliczenie na ocenę F
Semantyczny Internet
60 6 egzamin F
Techniki WWW
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do analityki danych
60 6 egzamin F
Wstęp do telekomunikacji
30 4 zaliczenie na ocenę F

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych wyłącznie w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. Lista przedmiotów fakultatywnych kierunkowych jest corocznie aktualizowana. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algorytmy i struktury danych II
60 5 egzamin O
Elektronika cyfrowa
45 4 zaliczenie na ocenę O
60 4 egzamin O
Sieci komputerowe
60 5 egzamin O
Absolwent na rynku pracy
30 3 zaliczenie na ocenę F
Analiza komputerowa obrazów (warsztaty)
15 2 egzamin F
Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 zaliczenie F
Google Associate Cloud Engineer
45 5 zaliczenie na ocenę F
Google Data Analyst
45 5 zaliczenie na ocenę F
Grafika komputerowa
60 6 egzamin F
Interakcja człowiek-komputer
30 3 zaliczenie F
Podstawy pracy w systemie Linux
60 5 zaliczenie na ocenę F
Podstawy transmisji danych
60 6 egzamin F
Programowanie obiektowe w C++
30 4 zaliczenie F
Programowanie sieciowe
60 6 egzamin F
Programowanie w języku Fortran 90/95
60 5 zaliczenie na ocenę F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 egzamin F
Systemy czasu rzeczywistego
60 6 egzamin F
Systemy pomiarowo-kontrolne
60 6 egzamin F
Systemy wbudowane
45 4 zaliczenie F
Warsztat Praktyka Data Mining
30 3 zaliczenie na ocenę F
Warsztat z analizy sygnałów psychofizjologicznych
30 3 zaliczenie F
Wizualizacja danych
60 6 zaliczenie F
Wystąpienia publiczne
15 2 zaliczenie na ocenę F

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych wyłącznie w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. Lista przedmiotów fakultatywnych kierunkowych jest corocznie aktualizowana. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bazy danych
60 5 egzamin O
Teoria języków formalnych i metody translacji
60 5 egzamin O
Inteligencja obliczeniowa
60 6 zaliczenie na ocenę F
Interfejsy graficzne
60 6 egzamin F
Język Python
60 5 zaliczenie na ocenę F
Narzędzia obliczeniowe fizyki
60 5 zaliczenie na ocenę F
Projektowanie sieci komputerowych
60 6 egzamin F
Semantyczny Internet
60 6 egzamin F
Sieci rozległe
60 6 egzamin F
Techniki WWW
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do analityki danych
60 6 egzamin F
Wstęp do telekomunikacji
30 4 zaliczenie na ocenę F

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych wyłącznie w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. Lista przedmiotów fakultatywnych kierunkowych jest corocznie aktualizowana. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
30 2 zaliczenie O
Absolwent na rynku pracy
30 3 zaliczenie na ocenę F
Analiza komputerowa obrazów (warsztaty)
15 2 egzamin F
Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 zaliczenie F
Google Associate Cloud Engineer
45 5 zaliczenie na ocenę F
Google Data Analyst
45 5 zaliczenie na ocenę F
Interakcja człowiek-komputer
30 3 zaliczenie F
Podstawy pracy w systemie Linux
60 5 zaliczenie na ocenę F
Podstawy transmisji danych
60 6 egzamin F
Programowanie obiektowe w C++
30 4 zaliczenie F
Programowanie sieciowe
60 6 egzamin F
Programowanie w języku Fortran 90/95
60 5 zaliczenie na ocenę F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 egzamin F
Systemy czasu rzeczywistego
60 6 egzamin F
Systemy pomiarowo-kontrolne
60 6 egzamin F
Systemy wbudowane
45 4 zaliczenie F
Warsztat Praktyka Data Mining
30 3 zaliczenie na ocenę F
Warsztat z analizy sygnałów psychofizjologicznych
30 3 zaliczenie F
Wizualizacja danych
60 6 zaliczenie F
Wystąpienia publiczne
15 2 zaliczenie na ocenę F