A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o sztuce

Program

Klasyfikacja ISCED: 0215
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje dwa typy przedmiotów: obowiązkowe, zaliczane przez wszystkich studentów oraz kursy fakultatywne, które studenci mogą dowolnie wybierać w zakresie, który pozwoli im uzyskać 60 punktów ECTS w ramach każdego roku akademickiego. Studenci przedmioty fakultatywne wybierają wedle własnych zainteresowań, zachęcani są jednak, by uczestniczyli w przedmiotach z zakresu mediów, jeśli planują wybór seminarium licencjackiego ukierunkowanego na wiedzę o mediach, oraz fakultetów filmoznawczych, jeśli przygotowują się do napisania pracy licencjackiej w zakresie filmu.

Ukończenie studiów

Warunkiem uzyskania tytułu licencjata w zakresie filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach jest zrealizowanie programu studiów, w tym uzyskanie zaliczenia z seminarium licencjackiego. Będąca jego efektem praca dyplomowa powinna zostać w odpowiednich terminach wgrana do systemu APD, zaakceptowana przez promotora i zrecenzowana przez recenzenta. Dopełnienie tej procedury oraz uzyskanie pozytywnych recenzji umożliwia złożenie egzaminu dyplomowego, którego pozytywna ocena upoważnia do uzyskania tytułu licencjata.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu niemego
30 - - O
Historia filozofii
30 - - O
Wprowadzenie do wiedzy o filmie
30 3 egzamin O
Warsztat badacza audiowizualności
30 3 egzamin O
Polski film dokumentalny
30 4 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie na ocenę O
Kurs monograficzny z kina współczesnego
30 3 egzamin F
Historia sztuki
30 3 egzamin F
Historia mediów
30 3 egzamin F
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu niemego
30 8 egzamin O
Historia filozofii
30 6 egzamin O
Wprowadzenie do wiedzy o mediach
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do wiedzy o grach wideo
30 3 egzamin O
Wiedza o literaturze XIX wieku
30 4 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie na ocenę O
Kurs monograficzny z historii filmu niemego lub klasycznego
30 3 egzamin F
Wiedza o sztuce współczesnej
30 3 egzamin F
Warsztaty filmowe
30 3 zaliczenie na ocenę F
Historia myśli filmowej
30 4 egzamin F
Komunikacja kulturowa
30 3 egzamin F
Semiotyka i językoznawstwo
30 3 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu klasycznego
30 - - O
Historia filmu polskiego do roku 1989
30 - - O
Historia powszechna XX w.
30 - - O
Gatunki telewizyjne
30 3 egzamin O
Wiedza o literaturze XX w.
30 4 egzamin O
30 2 zaliczenie na ocenę O
Kurs monograficzny z historii kina polskiego
30 3 egzamin F
Wiedza o teatrze
30 3 egzamin F
Warsztaty filmowe
30 3 zaliczenie na ocenę F
Historia myśli filmowej
30 4 egzamin F
Technologie informatyczne
30 3 egzamin F
Wstęp do projektowania gier wideo
30 3 egzamin F
Praktyki zawodowe
60 2 zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu klasycznego
30 8 egzamin O
Historia filmu polskiego do roku 1989
30 8 zaliczenie na ocenę O
Historia powszechna XX w.
30 5 egzamin O
Historia serialu telewizyjnego
30 3 egzamin O
Socjologia kultury
30 3 egzamin O
30 2 zaliczenie na ocenę O
Historia Polski po 1945 roku
30 3 egzamin O
Kurs monograficzny z historii filmu nowofalowego
30 3 egzamin F
Teatr współczesny
30 3 egzamin F
Podstawy analizy dzieła filmowego
30 4 egzamin F
Praktyki zawodowe
60 2 zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu nowofalowego
30 - - O
Historia filmu polskiego do roku 1989
30 4 egzamin O
Seminarium licencjackie filmoznawcze/medioznawcze
30 - - O
Socjologia kultury
30 3 egzamin O
Prawo autorskie dla badaczy audiowizualności
15 1 egzamin O
30 - zaliczenie na ocenę O
Zagadnienia cyberkultury
30 - - F
Wiedza o fotografii
30 2 egzamin F
Analiza dzieła filmowego
30 4 egzamin F
Historia kultury
30 - - F
Opcja (zaliczana poza ISzA)
30 2 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu nowofalowego
30 8 egzamin O
Seminarium licencjackie filmoznawcze/medioznawcze
30 14 zaliczenie na ocenę O
30 4 egzamin O
Zagadnienia cyberkultury
30 5 egzamin F
Wiedza o mediach społecznościowych
30 3 egzamin F
Muzyka filmowa
30 2 egzamin F
Organizacja wydarzeń kulturalnych
30 2 egzamin F
Rynek filmowy
15 2 zaliczenie na ocenę F
Historia kultury
30 5 egzamin F
Wykład monograficzny (poza ISzA)
30 2 egzamin F