A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia orientalna – sinologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia orientalna – sinologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0230
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów nie przewiduje podziału na specjalizacje czy ścieżki.
Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne wybiera student w zależności od swoich zainteresowań oraz planowanej pracy dyplomowej w sposób wskazany w Planie. Na studiach magisterskich studenci kontynuują naukę języka chińskiego, doskonalą swoje umiejętności translatorskie i pogłębiają wiedzę sinologiczną. Program studiów magisterskich przewiduje praktyczne zajęcia z tłumaczeń pisemnych i ustnych, konwersatoria filologiczne i wykłady monograficzne. Poza zajęciami sinologicznymi studenci uczestniczą w wykładach specjalistycznych oferowanych przez Wydział Filologiczny i w dwuletnim lektoracie języka angielskiego.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo grupie językoznawczej i grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka chińskiego I
180 10 egzamin O
Klasyczny język chiński
30 3 zaliczenie na ocenę O
Ćwiczenia z tłumaczenia ustnego na/z języka chińskiego I
30 3 egzamin O
Tłumaczenie tekstów chińskich
30 3 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium tłumaczeniowe specjalistycznych tekstów I
30 3 zaliczenie na ocenę O
Teoria przekładu
30 1 zaliczenie O
Język angielski I
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Metodologia badań filologicznych
F
Seminarium magisterskie – sinologiczne I
F

Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo grupie językoznawczej i grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski I
30 2 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka chińskiego I
180 10 egzamin O
Klasyczny język chiński
30 3 egzamin O
Ćwiczenia z tłumaczenia ustnego na/z języka chińskiego I
90 4 egzamin O
Tłumaczenie tekstów chińskich
30 2 egzamin O
Konwersatorium tłumaczeniowe specjalistycznych tekstów I
30 3 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie – sinologiczne I
F
Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo grupie językoznawczej i grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski II
30 2 egzamin O
Praktyczna nauka języka chińskiego II
90 7 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium tłumaczeniowe specjalistycznych tekstów II
30 3 zaliczenie na ocenę O
Ćwiczenia z tłumaczenia ustnego na/z języka chińskiego II
60 3 zaliczenie O
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Seminarium magisterskie – sinologiczne II
F
Społeczno-polityczne oblicza Orientu II
30 4 egzamin O

Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo grupie językoznawczej i grupie literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka chińskiego II
60 4 egzamin O
Konwersatorium tłumaczeniowe specjalistycznych tekstów II
30 3 zaliczenie na ocenę O
Ćwiczenia z tłumaczenia ustnego na/z języka chińskiego II
30 2 egzamin O
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Seminarium magisterskie – sinologiczne II
F