A A A
pl | en
2023/24 studia niestacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o sztuce

Program

Klasyfikacja ISCED: 0215
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje dwa typy przedmiotów: obowiązkowe, zaliczane przez wszystkich studentów oraz kursy fakultatywne, które studenci mogą dowolnie wybierać w zakresie, który pozwoli im uzyskać 60 punktów ECTS w ramach każdego roku akademickiego. Studenci przedmioty fakultatywne wybierają wedle własnych zainteresowań, zachęcani są jednak, by uczestniczyli w przedmiotach z zakresu mediów, jeśli planują wybór seminarium licencjackiego ukierunkowanego na wiedzę o mediach, oraz fakultetów filmoznawczych, jeśli przygotowują się do napisania pracy licencjackiej w zakresie filmu.

Ukończenie studiów

Warunkiem uzyskania tytułu licencjata w zakresie filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach jest zrealizowanie programu studiów, w tym uzyskanie zaliczenia z seminarium licencjackiego. Będąca jego efektem praca dyplomowa powinna zostać w odpowiednich terminach wgrana do systemu APD, zaakceptowana przez promotora i zrecenzowana przez recenzenta. Dopełnienie tej procedury oraz uzyskanie pozytywnych recenzji umożliwia złożenie egzaminu dyplomowego, którego pozytywna ocena upoważnia do uzyskania tytułu licencjata.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu niemego
36 - - O
Wprowadzenie do wiedzy o filmie i warsztat naukowy
18 - - O
Wiedza o mediach
18 5 egzamin O
Wiedza o grach wideo
18 5 egzamin O
Wiedza o literaturze do przełomu modernistycznego
18 - - O
Historia filozofii
18 - - O
Wiedza o prawie autorskim
18 3 egzamin O
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu niemego
36 8 egzamin O
Wiedza o literaturze do przełomu modernistycznego
18 8 egzamin O
Wprowadzenie do wiedzy o filmie i warsztat naukowy
18 7 egzamin O
Historia filozofii
18 6 egzamin O
Warsztaty filmowe i scenariuszowe
18 5 zaliczenie na ocenę F
Gatunki telewizyjne
18 3 egzamin F
Kierunki kina współczesnego - kurs monograficzny
18 4 egzamin F
Historia myśli filmowej
18 4 egzamin F
Semiotyka i językoznawstwo
18 3 egzamin F
Historia mediów i media społecznościowe
18 6 egzamin F
Organizacja wydarzeń kulturalnych
18 2 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu klasycznego
36 - - O
Historia filmu polskiego do roku 1989
36 - - O
Wiedza o literaturze XX wieku
18 4 egzamin O
18 - zaliczenie O
Historia powszechna XX wieku z elementami Historii Polski po 1945 roku
18 - - O
Warsztaty filmowe i scenariuszowe
18 5 zaliczenie na ocenę F
Historia i współczesność teatru
18 - - F
Historia myśli filmowej
18 4 egzamin F
Analiza i interpretacja dzieła filmowego
18 - - F
Kurs monograficzny z historii filmu
18 4 egzamin F
Historia kultury
18 - - F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu klasycznego
36 8 egzamin O
Historia filmu polskiego do roku 1989
36 8 zaliczenie na ocenę O
18 4 egzamin O
Historia powszechna XX wieku z elementami Historii Polski po 1945 roku
18 8 egzamin O
Praktyki zawodowe
18 2 zaliczenie O
Historia kultury
18 5 egzamin F
Historia i współczesność teatru
18 6 egzamin F
Analiza i interpretacja dzieła filmowego
18 8 egzamin F
Technologie informatyczne
18 3 egzamin F
Historia serialu telewizyjnego
18 3 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu nowofalowego
36 - - O
Historia filmu polskiego do roku 1989
36 4 egzamin O
Kierunkowe seminarium dyplomowe
18 - - O
Socjologia i teoria kultury
18 - - O
18 - zaliczenie O
Zagadnienia cyberkultury
18 5 egzamin F
Muzyka i film
18 4 egzamin F
Historia sztuki z elementami wiedzy o fotografii
18 - zaliczenie F
Kurs monograficzny z kina polskiego
18 4 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu nowofalowego
36 8 egzamin O
Kierunkowe seminarium dyplomowe
18 21 zaliczenie na ocenę O
Socjologia i teoria kultury
18 7 egzamin O
18 4 egzamin O
Komunikacja kulturowa
18 3 egzamin F
Wstęp do projektowania gier wideo
18 3 egzamin F
Historia sztuki z elementami wiedzy o fotografii
18 8 egzamin F