pl en

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - oferta dydaktyczna

2024/25, drugiego stopnia, studia stacjonarne
Amerykanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
European Studies
International Relations
International Relations and Public Diplomacy
International Security and Development
Korean Studies
Politologia
Relacje międzykulturowe
Rosjoznawstwo
Stosunki międzynarodowe
Studia eurazjatyckie
Studia europejskie
Studia polsko-ukraińskie
Studia strategiczne nad Azją