A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Finance, Banking, Insurance

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Finance, Banking, Insurance
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Economics and finance

Programme

ISCED classification: 0311
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 6 semestrów. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Moduły fakultatywne rozpoczynają się w czwartym semestrze. Główne obszary kształcenia obejmują treści podstawowe dla kierunku ekonomia, przedmioty specjalistyczne dotyczące tematyki związanej z finansami oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie. W ramach modułów specjalistycznych oferowane są moduły związane z różnymi aspektami funkcjonowania współczesnych rynków finansowych. Szczególną grupę w ramach tak zdefiniowanych obszarów zajmują moduły związane z bankowością, rynkiem kapitałowym oraz tematyką dotyczącą ubezpieczeń. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów.

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Matematyka
60 5 assessment O
Mikroekonomia
50 5 assessment O
Podstawy prawa gospodarczego
30 4 exam O
Wstęp do psychologii
30 3 exam O
Technologie informacyjne
30 2 assessment O
Historia gospodarcza
45 4 exam O
Podstawy zarządzania
45 4 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Socjologia organizacji
30 3 assessment O
BHK
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Matematyka
60 5 exam O
Statystyka opisowa
60 6 exam O
Mikroeekonomia
50 5 exam O
Rachunek prawdopodobieństwa
45 5 exam O
Podstawy rachunkowości
60 6 exam O
Analiza ekonomiczna
30 4 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy makroekonomii
50 5 assessment O
Polityka społeczna
30 4 exam O
Polityka gospodarcza
30 4 exam O
30 - assessment O
Filozofia
30 3 exam O
Statystyka matematyczna
50 5 exam O
Podstawy finansów
60 5 exam O
Bankowość
60 4 exam O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekonometria
50 5 exam O
Podstawy makroekonomii
50 5 exam O
30 - assessment O
Praktyka zawodowa
120 4 assessment O
Finanse publiczne
30 3 exam O
Grupa zajęć fakulttywnych
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
30 4 exam O
30 - assessment O
30 - assessment O
Rynki finansowe
30 4 assessment O
Specialist Seminar
30 2 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 4 exam O
30 1 exam O
Gospodarka regionalna
30 4 exam O
Specialist Seminar
30 8 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O