A A A pl | en
brak

APPLIED COMPUTER SCIENCE

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Applied Computer Science
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Informatics

Programme

ISCED classification: 0613
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystania z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Gier Komputerowych

Graduation

Przygotowanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

If you want to learn more, see the full study programme

Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M., pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej  48  ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską).  Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Projektowanie wspomagane komputerem
60 6,0 exam O
Zarządzanie projektami
30 4,0 assessment O
Seminarium specjalistyczne I
30 2,0 assessment O
Pracownia języków skryptowych
30 4,0 assessment O
Programowanie rozproszone i równoległe
60 6,0 exam O
4 - assessment O
Sieci rozległe
60 6,0 exam F
Projektowanie sieci komputerowych
60 6,0 exam F
Bezpieczeństwo w sieciach
60 6,0 exam F
Zaawansowana grafika komputerowa
60 6,0 exam F
Biometria
60 6,0 exam F
Hackathon
24 1,0 assessment F
Głębokie sieci neuronowe
60 6,0 assessment F
Kryptografia
60 6,0 exam F
Narzędzia obliczeniowe fizyki
60 5,0 assessment F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5,0 exam O
Grupa M
O
30 2,0 assessment O
  • O - obligatory
  • F - elective

Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M., pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej  48  ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską).  Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Warsztaty programowania zespołowego
60 5,0 assessment O
Seminarium specjalistyczne II
30 2,0 assessment O
Projektowanie aplikacji internetowych
60 5,0 assessment O
E-biznes
30 4,0 assessment O
Projektowanie obiektowe
60 6,0 exam F
Uczenie maszynowe
60 6,0 assessment F
Warsztaty AutoCAD
60 5,0 assessment F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
60 6,0 exam F
Sieci mobilne i komórkowe WLAN
60 6,0 exam F
Zaawansowane interfejsy graficzne
60 5,0 assessment F
Lingwistyczne metody projektowania
60 5,0 assessment F
Zaawansowane techniki programowania obiektowego w C++
30 4,0 assessment F
Analiza szeregów czasowych
30 4,0 exam F
Technologie ATM, FR
30 4,0 assessment F
Warsztaty programistyczne MPLS
30 4,0 assessment F
30 3,0 exam O
Język Fortran 90/95
60 5,0 assessment F
Informatyka kwantowa
60 6,0 exam F
Systemy wbudowane
45 4,0 assessment F
Hackathon
24 1,0 assessment F
Kryptografia
60 6,0 exam F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5,0 exam O
  • O - obligatory
  • F - elective
Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M., pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej  48  ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską).  Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie I
30 2,0 assessment O
Sieci rozległe
60 6,0 exam F
Projektowanie sieci komputerowych
60 6,0 exam F
Bezpieczeństwo w sieciach
60 6,0 exam F
Zaawansowana grafika komputerowa
60 6,0 exam F
Biometria
60 6,0 exam F
Hackathon
24 1,0 assessment F
Głębokie sieci neuronowe
60 6,0 assessment F
Kryptografia
60 6,0 exam F
Narzędzia obliczeniowe fizyki
60 5,0 assessment F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5,0 exam O
  • O - obligatory
  • F - elective
Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M., pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej  48  ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską).  Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie II
30 2,0 assessment O
Projektowanie obiektowe
60 6,0 exam F
Uczenie maszynowe
60 6,0 assessment F
Warsztaty AutoCAD
60 5,0 assessment F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
60 6,0 exam F
Sieci mobilne i komórkowe WLAN
60 6,0 exam F
Zaawansowane interfejsy graficzne
60 5,0 assessment F
Lingwistyczne metody projektowania
60 5,0 assessment F
Zaawansowane techniki programowania obiektowego w C++
30 4,0 assessment F
Analiza szeregów czasowych
30 4,0 exam F
Technologie ATM, FR
30 4,0 assessment F
Warsztaty programistyczne MPLS
30 4,0 assessment F
Język Fortran 90/95
60 5,0 assessment F
Informatyka kwantowa
60 6,0 exam F
Systemy wbudowane
45 4,0 assessment F
Hackathon
24 1,0 assessment F
Pracownia magisterska
100 20,0 assessment O
Kryptografia
60 6,0 exam F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5,0 exam O
  • O - obligatory
  • F - elective