A A A
pl | en
A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne pierwszego stopnia (studia wspólne) Faculty of Management and Social Communication

International Management—double diploma in Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: International Management—double diploma in Management
Level: first cycle (joint degree programme)
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 8
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 8 semestrów - 4 semestry realizowane są na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 4 na uczelni partnerskiej ESB w Reutlingen. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 5 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania. Obejmują podstawy zarządzania, zarządzenia jakością, produkcją, procesami oraz ryzykiem. Również istotne miejsce w programie stanowią zajęcia z marketingu, analizy danych oraz ekonomii i biznesu międzynarodowego. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne. Istotną część programu stanowią semestalne praktyki realizowane w 4 i 6 semestrze.

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania na studiach I stopnia wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Nauki o organizacji
45 4 exam O
Mikroekonomia
45 5 exam O
Podstawy prawa
30 3 exam O
Matematyka
45 4 exam O
Wstęp do psychologii
30 4 assessment O
Filozofia
30 4 assessment O
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy zarządzania
60 5 exam O
Finanse
30 4 exam O
Statystyka opisowa
45 4 exam O
Zachowania organizacyjne
30 3 exam O
Technologie informacyjne
30 3 assessment O
Socjologia organizacji
30 4 assessment O
Marketing-podstawy
45 4 exam O
Podstawy rachunkowości
30 4 exam O
Makroekonomia
60 5 exam O
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Sprawozdawczość i analiza finansowa firmy
30 3 assessment O
Podstawy ekonometrii
45 4 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Procesy informacyjne w zarządzaniu
30 3 exam O
Globalizacja działalności wytwórczej
20 2 assessment O
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
30 3 exam O
Rachunkowość finansowa
30 4 exam O
Audyt wewnętrzny
30 2 exam O
30 5 exam O
Fundusze i programy pomocowe UE
30 2 exam O
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
30 3 exam F
Marketing międzynarodowy
30 5 exam F
Zarządzanie marketingowe
90 3 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyka zawodowa
800 20 assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zarządzanie jakością
30 3 exam O
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
30 3 exam O
Różnice kulturowe w biznesie
30 3 exam O
Zarządzanie produkcją
30 3 exam O
Przedsiębiorczość i innowacje
30 3 exam O
Technologie informacyjne
30 3 assessment O
Zarządzanie strategiczne
45 4 exam O
Fundusze i programy pomocowe UE
30 2 exam O
Komunikacja w organizacji
30 3 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyka zawodowa
800 20 assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozofia
30 4 assessment O
Zarządzanie czasem i zmianami
30 3 exam O
Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy
45 4 exam O
Podstawy prawa
30 3 exam O
Wstęp do psychologii
30 4 assessment O
Specialist Seminar
30 5 assessment O
Międzynarodowe ZZL
30 2 exam O
Zarządzanie projektami
30 3 exam F
Procesy informacyjne w zarządzaniu
30 3 exam O
Zarządzanie marketingowe
90 3 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zarządzanie logistyką
30 3 assessment O
Instytucje i prawo UE
30 2 exam O
Socjologia organizacji
30 4 assessment O
Seminarium dyplomowe (odrębna grupa seminaryjna - PD)
30 15 assessment O
Małe i średnie przedsiębiorstwa
30 3 exam F
Zarządzanie zespołami
30 3 exam F
Badania marketingowe
30 3 exam F
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
30 3 exam F
Podstawy ekonometrii
45 4 exam F