A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Ukrainian in Business and Tourism (with Russian)

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Ukrainian in Business and Tourism (with Russian)
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Realizacja programu, w tym zakres czasowy poszczególnych przedmiotów, a także łączny czas trwania kształcenia na kierunku, dostosowane są do treści programowych. Zasoby kadrowe i infrastruktura dydaktyczna pozwalają na zgodne z potrzebami prowadzenie różnych form zajęć w małych liczebnie grupach. Dobór metod kształcenia do form zajęć zharmonizowany jest z celami kształcenia, treściami programowymi i zakładanymi efektami uczenia się. Umożliwia to realizację i weryfikację realizacji programu w zakresie trzech kategorii efektów uczenia się: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Plan studiów zapewnia studentowi możliwość wyboru części przedmiotów w ramach proponowanych przedmiotów fakultatywnych. Elastyczność programu umożliwia także – w przypadku wystąpienia takich potrzeb – realizowanie indywidualnego planu studiów. Plany rozwoju kierunku są w odpowiednim stopniu zorientowane na potrzeby zmieniającego się rynku pracy i zakładają doskonalenie oferty dydaktycznej z uwzględnieniem wniosków z regularnego monitorowania oferty dydaktycznej i ciągłego badania losów absolwentów. Wszystkie zajęcia na kierunku prowadzą doświadczeni wykładowcy, w tym również osoby, dla których ukraiński jest językiem ojczystym (native speakerzy), którzy w trakcie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń dzielą się ze studentami swoją wiedzą, doświadczeniem, także z wykorzystaniem własnego aktualizowanego dorobku naukowego.

Graduation

Praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy.

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (w grupie zajęć fakultatywnych) studenci na I roku powinni zaliczyć 2 konwersatoria z 15 zaproponowanych (łącznie 10 w ciągu trwania studiów licencjackich). Każdy student musi w trakcie trzech lat studiów uzyskać 56 punktów ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 360 godzin z tej grupy.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka j. ukraińskiego I
150 10 assessment O
Wiedza o języku
30 3 assessment O
Literatura podróżnicza
30 3 assessment O
Kulturowa mapa Ukrainy I
30 3 assessment O
Geopoetyka
30 3 assessment O
Religie współczesnej Ukrainy
30 3 assessment O
4 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Konwersatorium monograficzne I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XV
30 4 assessment F

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (w grupie zajęć fakultatywnych) studenci na I roku powinni zaliczyć 2 konwersatoria z 15 zaproponowanych (łącznie 10 w ciągu trwania studiów licencjackich). Każdy student musi w trakcie trzech lat studiów uzyskać 56 punktów ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 360 godzin z tej grupy.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka j. ukraińskiego I
150 12 exam O
Kulturowa mapa Ukrainy I
30 3 exam O
Historia Ukrainy
30 3 exam O
Geografia turystyczna Ukrainy
30 3 assessment O
Ikony kultury
30 3 assessment O
Językowa podróż w czasie
30 3 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Konwersatorium monograficzne I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XV
30 4 assessment F

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (w grupie zajęć fakultatywnych) studenci na II roku powinni zaliczyć 4 konwersatoria z 15 zaproponowanych (łącznie 10 w ciągu trwania studiów licencjackich). Każdy student musi w trakcie trzech lat studiów uzyskać 56 punktów ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 360 godzin z tej grupy.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka j. ukraińskiego II
120 8 assessment O
Kulturowa mapa Ukrainy II
30 3 assessment O
Język turystyki
30 2 assessment O
Lektorat języka rosyjskiego I
90 6 assessment O
Information technology
10 1 assessment O
Konwersatorium monograficzne I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XV
30 4 assessment F

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (w grupie zajęć fakultatywnych) studenci na II roku powinni zaliczyć 4 konwersatoria z 15 zaproponowanych (łącznie 10 w ciągu trwania studiów licencjackich). Każdy student musi w trakcie trzech lat studiów uzyskać 56 punktów ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 360 godzin z tej grupy.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka j. ukraińskiego II
120 8 exam O
Kulturowa mapa Ukrainy II
30 3 exam O
Lektorat języka rosyjskiego I
90 6 exam O
Język turystyki
30 2 exam O
Konwersacje o etnokulturze Ukrainy
30 3 assessment O
Język ukraiński w perspektywie porównawczej
30 2 assessment O
Konwersatorium monograficzne I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XV
30 4 assessment F

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (w grupie zajęć fakultatywnych) studenci na III roku powinni zaliczyć 4 konwersatoria z 15 zaproponowanych (łącznie 10 w ciągu trwania studiów licencjackich). Studenci wybierają (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych - językoznawcze lub literaturoznawcze. W przypadku zbyt małej liczby studentów zostanie uruchomione jedno seminarium. Każdy student w ciągu trzech lat studiów musi uzyskać 56 punktów ECTS z grupy zajęć fakultatywnych realizując 360 godzin zajęć z tej grupy. Liczba 570 godzin w tabeli wynika z tego, że zaproponowanych jest 15 Konwersatoriów monograficznych - o pięć więcej (150 godzin) oraz do wyboru dwa seminaria licencjackie, czyli w sumie o 210 godzin więcej, niż musi zaliczyć student w ciągu trzech lat studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka j. ukraińskiego III
90 6 assessment O
Kulturowa mapa Ukrainy III
30 3 assessment O
Lektorat języka rosyjskiego II
60 4 assessment O
Język prawa i biznesu
30 2 exam O
Tłumaczenie w biznesie i turystyce
30 2 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Turystyka literacka. Warsztaty
30 2 assessment O
Konwersatorium monograficzne I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XV
30 4 assessment F
Diploma Seminar
O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (w grupie zajęć fakultatywnych) studenci na III roku powinni zaliczyć 4 konwersatoria z 15 zaproponowanych (łącznie 10 w ciągu trwania studiów licencjackich). Studenci wybierają (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych - językoznawcze lub literaturoznawcze. W przypadku zbyt małej liczby studentów zostanie uruchomione jedno seminarium. Każdy student w ciągu trzech lat studiów musi uzyskać 56 punktów ECTS z grupy zajęć fakultatywnych realizując 360 godzin zajęć z tej grupy. Liczba 570 godzin w tabeli wynika z tego, że zaproponowanych jest 15 Konwersatoriów monograficznych - o pięć więcej (150 godzin) oraz do wyboru dwa seminaria licencjackie, czyli w sumie o 210 godzin więcej, niż musi zaliczyć student w ciągu trzech lat studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka j. ukraińskiego III
90 6 exam O
Kulturowa mapa Ukrainy III
30 3 exam O
Lektorat języka rosyjskiego II
30 2 exam O
Kultura języka
30 2 assessment O
Język rosyjski w biznesie i turystyce
30 2 assessment O
Konwersatorium monograficzne I
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne II
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne III
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne IV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne V
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne VIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne IX
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne X
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XI
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XIII
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XIV
30 4 assessment F
Konwersatorium monograficzne XV
30 4 assessment F
Diploma Seminar
O