A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

Physics for Business

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Physics for Business
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Physical sciences

Programme

ISCED classification: 0533
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Student realizuje przedmioty według planu studiów FiFi 1 stopnia, zgodnie z ogólnym regulaminem studiów UJ. Kursy są podzielone na obowiązkowe i faklutatywne do wyboru, tak aby co najmniej 30% uzyskanych przez studenta punktów ECTS mogła być uzyskana z zaliczania kursów do wyboru. Program semestralny jest tak skonstruowany aby ostani, szósty semestr był poświęcony na przygotowanie pracy licencjackiej.

Graduation

pozytywna ocena z pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 1., dobierając przedmiot fakultatywny o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 1. semestru.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
BHK
4 - assessment O
Mathematics I
150 10 exam O
Fizyka 0
90 4 assessment O
Wstęp do pracowni fizycznej
45 5 assessment O
Techniki uczenia się
15 1 assessment O
Wstęp do programowania
90 8 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Podstawy pracy w systemie Linux
45 4 assessment F
Oprogramowanie użytkowe nauk ścisłych i przyrodniczych
30 3 assessment F
Między fizyką a medycyną
15 2 exam F

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 2., obowiązkowo wybiera przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z dostępnych w ofercie Uniwersytetu za min. 3 ECTS oraz dobiera jeden z proponowanych kursów programowania (Python lub C++). Student ma możliwość doboru dodatkowego przedmiotu fakultatywnego o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 2. semestru. Student jest zobowiązany do skompletowania min. 60 punktów ECTS w sumie za 1 i 2 semestr. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics II
90 6 exam O
Physics I
120 7 exam O
I Pracownia Fizyczna cz. 1
60 6 assessment O
przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych
30 3 assessment F
Architektura komputerów
30 2 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Python
45 5 assessment F
C++
45 5 assessment F
Język obliczeń symbolicznych
60 5 assessment F

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 3., dobierając przedmiot fakultatywny o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 1. i 3. semestru oraz wybierając zestaw przedmiotów fakultatywnych o charakterze specjalistycznym łącznie za 14 ECTS (możliwe jest wybranie zestawów przedmiotów układających się w ścieżki: laboratoryjną lub nauki o danych)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physics II
120 7 exam O
I Pracownia Fizyczna cz. 2
60 6 assessment O
English Course
30 1 assessment O
Podstawy pracy w systemie Linux
45 4 assessment F
Oprogramowanie użytkowe nauk ścisłych i przyrodniczych
30 3 assessment F
Między fizyką a medycyną
15 2 exam F
Elektronika I
45 4 exam F
LabView I
30 3 assessment F
Projektowanie wspomagane komputerowo
60 4 assessment F
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
60 5 exam F
Matlab
45 4 assessment F
Numerical methods
60 5 exam F
Matematyczne metody fizyki MS
60 5 exam F
Ścieżka laboratoryjna
Ścieżka nauki o danych

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 4., dobierając przedmiot fakultatywny o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 2. i 4. semestru oraz wybierając zestaw przedmiotów fakultatywnych o charakterze specjalistycznym za min. 10 ECTS (możliwe jest kontynuowanie wybierania zestawów przedmiotów układających się w ścieżki: laboratoryjną lub nauki o danych). W okresie wakacyjnym student odbywa obowiązkową czterotygodniową praktykę w laboratorium naukowym lub u któregokolwiek z partnerów przemysłowo-biznesowych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Prawo internetu
30 2 assessment O
Fizyka III
120 7 exam O
Mechanika kwantowa
75 6 exam O
Wyzwania technologiczne firm
30 2 assessment O
English Course
30 1 assessment O
Praktyka
160 6 assessment O
Elektronika II
90 6 assessment F
LabView II
30 4 assessment F
Wprowadzenie do analityki danych
60 6 exam F
Bayesowska analiza danych
30 2 exam F
Analiza obrazu
45 3 assessment F
Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii
30 3 exam F
Energia jądrowa: fakty i mity
30 3 exam F
Materia i promieniowanie
60 4 exam F
Grafika komputerowa
60 6 exam F
Systemy czasu rzeczywistego
30 3 exam F
Ścieżka laboratoryjna
Ścieżka nauki o danych

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 5., dobierając przedmiot fakultatywny o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 1., 3. i 5. semestru oraz wybierając zestaw przedmiotów fakultatywnych o charakterze specjalistycznym za min. 5 ECTS (możliwe jest kontynuowanie wybierania zestawów przedmiotów układających się w ścieżki: laboratoryjną lub nauki o danych). Wskazane jest nawiązanie kontaktu z pracownikami laboratorium naukowego lub z którymkolwiek z partnerów przemysłowo-biznesowych w sprawie możliwości przygotowania pracy licencjackiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
II Pracownia Fizyczna cz. 1
60 4 assessment O
Podstawy fizyki atomowej i materii skondensowanej
75 6 exam O
Podstawy fizyki subatomowej
60 6 exam O
Seminarium
30 5 assessment O
Studium przypadku
30 2 assessment O
Techniki prezentacji
45 3 assessment O
English Course
30 1 assessment O
Podstawy pracy w systemie Linux
45 4 assessment F
Oprogramowanie użytkowe nauk ścisłych i przyrodniczych
30 3 assessment F
Między fizyką a medycyną
15 2 exam F
Matematyczne metody fizyki MS
60 5 exam F
Rekonfigurowalne układy FPGA
45 4 assessment F
Współczesne techniki pomiarowe
30 2 exam F
Uczenie maszynowe i głębokie uczenie
60 5 exam F
Fizyka i chemia powierzchni
30 3 exam F
Modelowanie układów biologicznych
60 5 exam F
Kryształy, ciecze, ciekłe kryształy
45 4 exam F
Ścieżka laboratoryjna
Ścieżka nauki o danych

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 6., dobierając przedmiot fakultatywny o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 2., 4. i 6. semestru. Student zobowiązany jest do wyboru tematu badań stanowiących podstawę pracy licencjackiej, którą przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego z Wydziału FAIS. Niezbędne badania przeprowadzane są w laboratorium naukowym lub u któregokolwiek z partnerów przemysłowo-biznesowych w ramach kursu Pracownia licencjacka.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
II Pracownia Fizyczna cz. 2
60 4 assessment O
Diploma Laboratory Class
180 12 assessment F
Diploma Seminar
30 6 assessment O
English Course
30 2 exam O
Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii
30 3 exam F
Energia jądrowa: fakty i mity
30 3 exam F
Materia i promieniowanie
60 4 exam F
Grafika komputerowa
60 6 exam F
Promieniowanie jądrowe w diagnostyce medycznej
30 3 exam F