A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme first cycle Faculty of International and Political Studies

Russian Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Russian Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Learning about the culture and religion

Programme

ISCED classification: 0314
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów przewiduje sześć semestrów nauki zakończonych napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz napisanie pracy dyplomowej przyjętej i zatwierdzonej przez promotora. W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę.

Graduation

Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wstęp do rosjoznawstwa
30 3 assessment O
Język rosyjski
90 5 assessment O
Cywilizacja staroruska
30 3 assessment O
Dzieje ziem ruskich i Carstwa Moskiewskiego (X w- 1721)
30 3 assessment O
Rosyjska kultura ludowa
15 2 exam O
Regiony Rosji
30 3 assessment O
Rosyjska muzyka i balet
15 2 assessment O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - assessment O
4 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zmiany cywilizacyjno-kulturowe w Rosji w XVII-XVIII wieku
30 3 assessment O
Literatura rosyjska X-XVIII w.
30 4 assessment O
Język rosyjski
90 5 assessment O
Dzieje imperium rosyjskiego (1721-1917)
30 3 assessment O
Filozofia
30 3 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kultura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku
30 3 assessment O
Literatura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku
30 2 assessment O
Historia ZSRR i Federacji Rosyjskiej
30 2 assessment O
Teorie kultury i cywilizacji
30 2 assessment O
Antropologia rosyjskiej codzienności
30 2 assessment O
Rosyjska myśl filozoficzno-społeczna
30 2 assessment O
Język rosyjski
60 3 exam O
Instytucje polityczne w Rosji
15 2 assessment O
Mentalność rosyjska
30 2 assessment O
30 2 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kultura rosyjska drugiej połowy XIX i początku XX wieku
30 3 assessment O
Literatura rosyjska drugiej połowy XIX i początku XX wieku
30 3 assessment O
Język rosyjski
30 2 assessment O
Teatr rosyjski
30 3 assessment O
Gospodarka rosyjska
30 3 assessment O
Media w Rosji
30 3 exam O
Proseminarium licencjackie
30 3 assessment O
English Course
30 2 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kultura radziecka
30 3 assessment O
Literatura rosyjska 1917-1956
30 2 assessment O
Анализ общественного дискурса
30 3 assessment O
Rosyjska kultura masowa
15 2 assessment O
Stosunki polsko-rosyjskie w perspektywie zmian kulturowo-społecznych
15 2 assessment O
Русское искусство
30 3 assessment O
Język rosyjski
30 2 exam O
Klasyka filmu rosyjskiego
30 2 assessment O
30 2 assessment O
Diploma Seminar
30 3 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kultura postradziecka
30 3 assessment O
Literatura rosyjska po 1956 roku
30 2 assessment O
Praktyka tłumaczenia
30 3 assessment O
Język rosyjski
30 2 assessment O
English Course
30 2 assessment O
Diploma Seminar
30 6 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O