A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of International and Political Studies

Central Asian Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Central Asian Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Learning about the culture and religion

Programme

ISCED classification: 0314
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Student w trakcie programu ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiąkowych oraz fakultatywnych. W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka chińskiego. Student zalicza także lektorat języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. W ramach kursów fakultatywnych Student ma konieczność zaliczenia 56 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, w tym warsztaty analizy tekstów specjalistycznych. Student przygotowuje także pracę licencjacką z wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze i religii).

Graduation

Uzyskanie 180 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego

Praktyki student zalicza w trakcie pierwszego roku programu.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filozofii
30 3 exam O
Metodyka analizy tekstów naukowych
30 4 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Wstęp do islamu
30 3 exam O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - assessment O
Cywilizacja konfucjańska
30 3 exam O
Środowisko geograficzne Azji Centralnej
30 4 exam O
Historia polityki i kultury Chin
30 5 exam O
Historia polityczno-społeczna narodów na Jedwabnym Szlaku 1
30 5 exam O
Grupy etniczne i mniejszości narodowe Dalekiego Wschodu
30 5 exam O
Praktyki
60 2 assessment O
A group of optional classes
O
Zajęcia językowe
O
Praktyki student zalicza w trakcie pierwszego roku programu.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education
30 - assessment O
Metody i techniki badań społecznych
30 4 assessment O
Buddyzm
30 3 exam O
Najnowsza historia polityczna i społeczna Chin
30 5 exam O
Historia polityczno-społeczna narodów na Jedwabnym Szlaku 2
30 5 exam O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 assessment O
Praktyki
60 2 assessment O
A group of optional classes
O
Zajęcia językowe
O
Praktyki student zalicza w trakcie pierwszego roku programu.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Antropologia islamu w Azji Centralnej
30 5 exam O
Logika
30 3 exam O
Kultura Azji Centralnej
30 3 exam O
Praktyki
60 2 assessment O
A group of optional classes
O
Zajęcia językowe
O
Praktyki student zalicza w trakcie pierwszego roku programu.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zarządzanie międzykulturowe
30 4 exam O
Proseminarium licencjackie
30 8 assessment O
Systemy polityczne na obszarze Azji Centralnej
30 5 exam O
Praktyki
60 2 assessment O
A group of optional classes
O
Zajęcia językowe
O
Praktyki student zalicza w trakcie pierwszego roku programu.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
30 8 assessment O
Praktyki
60 2 assessment O
A group of optional classes
O
Zajęcia językowe
O
Praktyki student zalicza w trakcie pierwszego roku programu.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
30 8 assessment O
Praktyki
60 2 assessment O
A group of optional classes
O
Zajęcia językowe
O