A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of International and Political Studies

Southeast Asian Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Southeast Asian Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Student w trakcie programu ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiąkowych oraz fakultatywnych. W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka indonezyjskiego. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. W ramach kursów fakultatywnych Student ma konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 punktów ECTS w ramach przemiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym warsztaty analizy tekstów specjalistycznych. Student przygotowuje także pracę licencjacką z wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze i religii).

Graduation

Uzyskanie 182 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filozofii
30 3 exam O
Metodyka analizy tekstów naukowych
30 4 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - assessment O
Środowisko geograficzne Dalekiego Wschodu
30 4 exam O
Wstęp do islamu
30 3 exam O
Polityczno-społeczna historia Azji Płd-Wsch I
30 5 exam O
Procesy kolonialne w regionie
30 5 exam O
Praktyki
60 2 assessment O
A group of optional classes
O
Zajęcia językowe
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody i techniki badań społecznych
30 4 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 assessment O
Buddyzm
30 3 exam O
Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej
30 3 exam O
Islam w Azji Południowo-Wschodniej
30 5 exam O
Polityczno-społeczna historia Azji Płd-Wsch II
30 5 exam O
Praktyki
60 2 assessment O
Zajęcia językowe
O
A group of optional classes
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kultura Azji Płd-Wsch.: literatura i sztuka
30 3 exam O
Systemy polityczne państw Azji Południowo-Wschodniej
30 5 assessment O
Logika
30 3 exam O
Praktyki
60 2 assessment O
A group of optional classes
O
Zajęcia językowe
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zarządzanie międzykulturowe
30 4 exam O
Proseminarium licencjackie
30 8 assessment O
Gospodarki Azji Południowo-Wschodniej
30 5 exam O
Praktyki
60 2 assessment O
A group of optional classes
O
Zajęcia językowe
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
30 8 assessment O
Praktyki
60 2 assessment O
A group of optional classes
O
Zajęcia językowe
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
30 8 assessment O
Praktyki
60 2 assessment O
A group of optional classes
O
Zajęcia językowe
O