A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of International and Political Studies

International Relations and Area Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: International Relations and Area Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: english
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program jest realizowany w ramach sześciu semestrów. Pierwsze trzy semestry obejmują kluczowe przedmioty z zakresu stosunków międzynarodowych oraz przedmioty do wyboru i są realizowane przez wszystkich studentów. Kolejne trzy semestry obejmują zajęcia prowadzone w ramach wybranych przez studentów specjalizacji. Oferowane specjalizacje to International Security oraz Area Studies. Specjalizacja Area Studies jest realizowana w ramach pięicu modułów, spośród których studenci wybierają dwa: 1. Europe, 2. The Americas, 3. Russia and Its Neighbourghood, 4. Middle East and North Africa, 5. Asia-Pacific/East and South Asia. Studenci International Security część swojego programu realizaują wybierając przedmioty realizowane w formie fakultatywnej. Przedmoty te wybierane są spośród modułów Area Studies oferowanych w danym roku studiów lub z pozostałych grup przedmiotów fakultatywnych. Każy student realizuje jeden wybrany język obcy, Dissertation Seminar oraz Other Academic Activities.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych wymaganych w programie studiów oraz napisanie i złożenie pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego obejmującego problematykę pracy dyplomowej oraz wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji.

During the 1st semester each student has to realize and pass all obligatory courses and 1 elective course chosen from the list of Elective courses in the 1st semester.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Political Philosophy and IR
35 5 exam O
Introduction to Politics and Political Science
30 5 exam O
International Political Economy
40 6 exam O
International Relations in the 20th Century
40 6 exam O
Academic English: Research and Presentation
30 4 assessment O
Tutorial
20 1 assessment O
4 - assessment O
Intellectual Property
10 1 assessment O
Elective courses in the 1st semester
O

During the 2nd semester of studies each student has to realize and pass all obligatory courses and choose 1 elective course from the list of Elective Courses in the 2nd semester of studies. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
International Economic Relations
30 4 assessment O
Globalization and Global Governance
30 5 assessment O
Political and Economic Geography
30 5 exam O
Theories of International Relations
30 5 exam O
Key Issues in Contemporary International Politics
20 3 assessment O
Academic English: Writing Skills
15 3 assessment O
Tutorial
10 1 assessment O
Elective courses in the 2nd semester
O

During the 3rd semester of studies each student has to realize and pass all obligatory courses and choose 1 elective course from the list of Elective courses in the 3rd semester.
Moreover, each student has to choose one Foreign Language and realize it for 3 following semesters (4 ECTS, 60 hours in each of the 3 following semesters).
Each student has to realize Physical Education (30 hours during the 3rd semester and 30 hours during the 4th semester).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Domestic and International Law
40 6 assessment O
Human Rights
20 4 exam O
Ethics and International Affairs
30 5 assessment O
Culture in International Relations
30 5 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Foreign language
60 4 assessment O
Elective Courses in the 3rd semester
O

During the 4th semester of studies each student realize the chosen specialization: INTERNATIONAL SECURITY or AREA STUDIES (2 modules).
Each student conitnue Physical Education and chosen Foreign language.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Foreign language
60 4 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Area Studies, moduły: Europe, The Americas, Asia Pacific/East and South Asia, The Middle East and North Africa, Russia and Its Neighbourghood
International Security

During the 5th semester each student has to realize the chosen specialization: INTERNATIONAL SECURITY or AREA STUDIES (2 modules).
They continue the chosen Foreign Language.
Each student has to choose a supervisor of the diploma dissertation as well as the Dissertation Seminar group.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dissertation Seminar part 1
30 4 assessment O
Foreign language
60 4 exam O
Area Studies, moduły: Europe, The Americas, Asia Pacific/East and South Asia, The Middle East and North Africa, Russia and Its Neighbourghood
International Security

During the 6th semester each student has to realize the chosen specialization: INTERNATIONAL SECURITY or AREA STUDIES (2 modules).
Other Academic Activity (OAA) – each student during the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th semester has to take part in a various number of academic activities  (guest lectures, discussion seminars, workshops delivered by visiting professors or other guests – offered by the Jagiellonian University in Kraków, internships in public or private sector, NGOs, scientific conferences, research groups, publishing a scientific book or an article, summer school); each activity has to be confirmed by the OAA Supervisor; number of hours, credit and ECTS are recognized after the 6th semester.
Each student continue Dissertation Seminar with chosen supervisor.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dissertation Seminar part 2
30 8 assessment O
Other Academic Activities
30 4 assessment F
Area Studies, moduły: Europe, The Americas, Asia Pacific/East and South Asia, The Middle East and North Africa, Russia and Its Neighbourghood
International Security