A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Biology

Natural Resources Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Natural Resources Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Na program studiów Zarządzania zasobami przyrody składają się przedmioty obowiązkowe w wymiarze 51 ECTS oraz realizowane w formie fakultatywnej (69 ECTS). Przedmiotami do wyboru są seminaria i pracownie specjalizacyjne za które student uzyskuje odpowiednio 6 i 40 ECTS. Pozostałe punkty ECTS student uzyskuje wybierając przedmioty z listy. Znaczna część zajęć to zajęcia praktyczne w terenie i laboratoryjne.

Graduation

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. kursu w języku angielskim w wymiarze 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. kursów fakultatywnych z listy za min. 19 ECTS (I rok - 16 ECTS, II rok - 3 ECTS),
 3. dowolego kursu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1 exam O
Bioremediacja gleb i wód
45 3 exam O
Gospodarka leśna
30 2 exam O
Ochrona i kształtowanie gleb, wód i złóż surowców użytecznych
30 2 exam O
Metody statystyczne
40 2 assessment O
30 - assessment O
Proseminarium II
30 2 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
15 5 assessment O
4 - assessment O
Przedmioty fakultatywne
O

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. kursu w języku angielskim w wymiarze 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. kursów fakultatywnych z listy za min. 19 ECTS (I rok - 16 ECTS, II rok - 3 ECTS),
 3. dowolego kursu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody monitoringu przyrodniczego
100 4 assessment O
Metody analizy przestrzennej
30 4 exam O
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
60 4 assessment O
Ekologiczne podstawy gospodarowania roślinnością
30 2 assessment O
Różnorodność biotyczna Polski
60 4 exam O
30 2 exam O
Seminarium
30 2 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
15 5 assessment O
Przedmioty fakultatywne
O

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. kursu w języku angielskim w wymiarze 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. kursów fakultatywnych z listy za min. 19 ECTS (I rok - 16 ECTS, II rok - 3 ECTS),
 3. dowolego kursu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekologiczna ocena ryzyka środowiskowego
30 2 exam O
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3 assessment O
Global Issues in Ecology
30 3 assessment O
Gospodarka odpadami stałymi
45 2 exam O
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3 assessment O
Seminarium
30 2 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
30 10 assessment O
Przedmioty fakultatywne
O

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. kursu w języku angielskim w wymiarze 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. kursów fakultatywnych z listy za min. 19 ECTS (I rok - 16 ECTS, II rok - 3 ECTS),
 3. dowolego kursu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1 assessment O
Edukacja ekologiczna
30 2 assessment O
Gospodarka wodno-ściekowa
30 2 exam O
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2 assessment O
Seminarium
30 2 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
60 20 assessment O
Przedmioty fakultatywne
O