A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme second cycle Faculty of Biology

Environmental Protection and Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Environmental Protection and Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: english
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0521
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów Environmental Protection and Management składa się z kursów obowiązkowych i ponadto umożliwia studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano punkty 67 ECTS (Master Project, Seminar oraz przedmioty fakultatywne z listy).
Ponadto student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych 5 ECTS realizując przedmioty:
• Social and Economic Aspects of Nature Conservation
• Governance of natural resources

Graduation

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
Praca dyplomowa jest pracą pisemną dotyczącą ważnych i aktualnych zagadnień związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem zasobami przyrody, przygotowaną w oparciu o przeprowadzone badania eksperymentalne w laboratorium lub w terenie.

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie kursów fakultatywnych ujętych w planie studiów za co najmniej 24 ECTS (I rok - 14 ECTS, II rok - 10 ECTS).
To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 24 ECTS [14 ECTS in the 1st year, and 10 ECTS in the 2nd year] passing an appropriate number of elective courses [marked with F] included in the curriculum of studies (see the enclosed list).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Avian Ecology and Conservation - part 1
34 2 assessment O
Experimental design, data analysis and presentation
80 - - O
30 - assessment O
Governance of natural resources
30 3 exam O
Practical aspects of environmental conservation - part 1
42 3 exam O
Tropical ecology
30 4 exam O
Seminar
30 2 assessment O
Master Project in environmental protection
15 2 assessment O
4 - assessment O
Przedmioty fakultatywne
O

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie kursów fakultatywnych ujętych w planie studiów za co najmniej 24 ECTS (I rok - 14 ECTS, II rok - 10 ECTS).
To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 24 ECTS [14 ECTS in the 1st year, and 10 ECTS in the 2nd year] passing an appropriate number of elective courses [marked with F] included in the curriculum of studies (see the enclosed list).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Applications of GIS
45 4 exam O
Aquatic ecosystems – structure and function
30 2 assessment O
Avian Ecology and Conservation - part 2
34 2 assessment O
Experimental design, data analysis and presentation
15 9 exam O
Environmentally friendly agriculture
30 2 exam O
30 2 exam O
Fundamentals of environmental catalysis
30 3 exam O
Practical aspects of environmental conservation - part 2
23 1 assessment O
Seminar
30 2 assessment O
Master Project in environmental protection
15 3 assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie kursów fakultatywnych ujętych w planie studiów za co najmniej 24 ECTS (I rok - 14 ECTS, II rok - 10 ECTS).
To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 24 ECTS [14 ECTS in the 1st year, and 10 ECTS in the 2nd year] passing an appropriate number of elective courses [marked with F] included in the curriculum of studies (see the enclosed list).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ecotoxicology and ecological risk assessment
40 3 exam O
Solid waste management
30 2 exam O
Seminar
30 2 assessment O
Master Project in environmental protection
60 15 assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie kursów fakultatywnych ujętych w planie studiów za co najmniej 24 ECTS (I rok - 14 ECTS, II rok - 10 ECTS).
To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 24 ECTS [14 ECTS in the 1st year, and 10 ECTS in the 2nd year] passing an appropriate number of elective courses [marked with F] included in the curriculum of studies (see the enclosed list).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Conservation genetics
30 3 assessment O
Biotechnologial methods of fuels production
50 4 assessment O
Social and economic aspects of nature conservation
16 2 exam O
Ecological assessment and evaluation
30 2 exam O
Seminar
30 2 assessment O
Master Project in environmental protection
60 15 assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O