A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philology

Portuguese

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Portuguese
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Warunkiem ich zaliczenia jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz zdanie przekrojowego egzaminu magisterskiego.
Program studiów obejmuje, oprócz zajęć specjalizacyjnych - głównie traduktologicznych, szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych filologii portugalskiej (w tym przedmioty fakultatywne oraz seminarium magisterskie z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa). Studenci kontynuują obowiązkową naukę II języka romańskiego na poziomie odpowiadającym zdobytym przez nich wcześniej kompetencjom językowym. Mogą się także uczyć II języka romańskiego od podstaw. Podczas studiów studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów do ośrodków uniwersyteckich Portugalii w ramach programu Erasmus+.

Graduation

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka portugalskiego I
120 - - O
4 - assessment O
Tłumaczenie pisemne I (polski ↔ portugalski)
30 3 exam O
Teoria przekładu
30 4 exam O
Praktyczna stylistyka języka polskiego
30 4 exam O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka portugalskiego I
120 13 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Tłumaczenie pisemne II (polski ↔ portugalski)
30 3 exam O
Tłumaczenie pisemne III (polski ↔ portugalski)
30 3 exam O
Krytyka przekładu
30 4 exam O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka portugalskiego II
60 - - O
Praktyczna stylistyka języka portugalskiego
15 - - O
Tłumaczenia ustne konsekutywne (polski ↔ portugalski)
30 4 exam O
Tłumaczenie pisemne IV (polski ↔ portugalski)
30 4 exam O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka portugalskiego II
30 6 assessment O
Praktyczna stylistyka języka portugalskiego
30 4 exam O
Tłumaczenia ustne symultaniczne (polski ↔ portugalski)
30 4 exam O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F