A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Biology

Neurobiology

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Neurobiology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów Neurobiologia opiera się na podstawowych i specjalistycznych przedmiotach biologicznych, ukierunkowanych na badania z zakresu struktury i funkcji układu nerwowego, nauczanych na Wydziale Biologii. Obejmuje również zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego a także Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii oraz Collegium Medicum.

Graduation

Przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

W ramach kursów fakultatywnych studenci I stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna roku, opiekuna pracy lub kierownika studiów. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Anatomia układu nerwowego człowieka
30 3 exam O
Cell Biology
90 7 exam O
Podstawy zoologii I
35 3 exam O
Statystyka
30 3 exam O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 assessment O
Matematyka
75 5 exam O
4 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Szkolenie uniwersyteckie
2 - assessment O
Podstawy mikroskopowania
15 1 graded credit F
Podstawy bioinformatyki
45 3 assessment F
Metody prezentacji
15 1 assessment F
Antropologia ogólna
45 - - F
Toksykologia - wybrane zagadnienia
30 2 graded credit F
Mechanizmy pamięci
30 3 exam F
Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i bioinformatyki – wprowadzenie
45 4 assessment F

W ramach kursów fakultatywnych studenci I stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna roku, opiekuna pracy lub kierownika studiów. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych
30 3 exam O
Podstawy zoologii II
30 2 exam O
Ogólna fizjologia zwierząt
60 4 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych
30 2 assessment O
Biologia rozrodu ssaków
30 2 assessment F
Bazy danych dla neurobiologów
15 2 assessment F
Mózg człowieka - rozwój i ewolucja
30 3 exam F
Chronobiologia
30 3 exam F
Antropologia ogólna
15 4 graded credit F
Badania biomedyczne: teoretyczne wprowadzenie do metodologii badań
35 2 graded credit F
Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i bioinformatyki – rozszerzenie
45 4 assessment F
Techniki neuroanatomiczne
45 4 assessment F
Wybrane zagadnienia z biologii rozwoju gatunków modelowych
22 2 graded credit F
Wprowadzenie do neurobiologii
60 4 exam O
Chemia ogólna i analityczna
105 8 exam O
Narządy zmysłów - budowa, ewolucja i funkcja
18 2 exam F

W ramach kursów fakultatywnych studenci I stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna roku, opiekuna pracy lub kierownika studiów. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biochemistry
105 7 exam O
Genetyka
45 3 exam O
Neurofizjologia komórkowa
60 4 exam O
30 - assessment O
Organic Chemistry
75 6 exam O
Podstawy immunologii z wprowadzeniem do neuroimmunologii
35 3 exam O
Biofizyka
80 6 exam O
Metody prezentacji
15 1 assessment F
Wprowadzenie do psychologii
60 7 exam F
Histologia
40 3 exam F
Glikobiologia
30 2 graded credit F
Mechanizmy pamięci
30 3 exam F
Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i bioinformatyki – wprowadzenie
45 4 assessment F
Podstawy programowania w MATLAB
45 4 graded credit F

W ramach kursów fakultatywnych studenci I stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna roku, opiekuna pracy lub kierownika studiów. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Neuroetologia
30 2 exam O
Neurofizjologia systemów
45 3 exam O
30 - assessment O
Praktyka zawodowa
120 4 assessment O
Techniki mikroskopowe w neurobiologii I
30 2 graded credit O
Neurofizjologia eksperymentalna
60 4 exam O
Wybrane zagadnienia z neuronauki poznawczej
30 2 exam O
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 graded credit F
Endokrynologia ogólna
75 5 graded credit F
Metodologia nauk przyrodniczych - Filozofia przyrody
60 5 exam F
Genetyka człowieka
30 2 assessment F
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 graded credit F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
45 4 graded credit F
Anatomia człowieka
40 3 exam F
Mózg człowieka - rozwój i ewolucja
30 3 exam F
Fizjologia szyszynki kręgowców
15 1 graded credit F
Chronobiologia
30 3 exam F
Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i bioinformatyki – rozszerzenie
45 4 assessment F
Genetyczne podłoże chorób układu nerwowego
25 2 assessment F
Wybrane zagadnienia z biologii rozwoju gatunków modelowych
22 2 graded credit F
Nowoczesne techniki badawcze in vitro w poszukiwaniu innowacyjnych terapii schorzeń OUN
30 4 exam F

W ramach kursów fakultatywnych studenci I stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna roku, opiekuna pracy lub kierownika studiów. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ewolucjonizm
35 3 exam O
Neuropatologia i zwierzęce modele chorób neurodegeneracyjnych
60 4 exam O
Wprowadzenie do neuroobrazowania
46 3 exam O
Pracownia specjalizacyjna – semestr I
30 1 assessment O
30 - assessment O
Genetyka molekularna
30 3 exam O
Wprowadzenie do psychologii
60 7 exam F
Histologia
40 3 exam F
Glikobiologia
30 2 graded credit F
Mechanizmy pamięci
30 3 exam F
Podstawy programowania w MATLAB
45 4 graded credit F
Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i bioinformatyki – wprowadzenie
45 4 assessment F
Drosophila jako model w badaniach neurobiologicznych
15 2 assessment F

W ramach kursów fakultatywnych studenci I stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna roku, opiekuna pracy lub kierownika studiów. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Neurotoksykologia
30 3 exam O
Neurofarmakologia
30 3 exam O
Neurobiologia rozwoju
30 3 exam O
Wybrane techniki inżynierii komórkowej i tkankowej w neurobiologii
25 3 exam O
Alumnus on the Job Market
15 1 assessment O
Proseminarium
30 1 assessment O
Pracownia specjalizacyjna – semestr II
60 2 assessment O
30 8 exam O
Neuroendokrynologia
45 3 exam O
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 graded credit F
Analiza instrumentalna komórki
60 3 graded credit F
Fizjologiczne techniki badań
36 2 graded credit F
Endokrynologia ogólna
75 5 graded credit F
Planowanie badań i analiza ich wyników
45 4 graded credit F
Metodologia nauk przyrodniczych - Filozofia przyrody
60 5 exam F
Genetyka człowieka
30 2 assessment F
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 graded credit F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
45 4 graded credit F
Anatomia człowieka
40 3 exam F
Mózg człowieka - rozwój i ewolucja
30 3 exam F
Fizjologia szyszynki kręgowców
15 1 graded credit F
Chronobiologia
30 3 exam F
Genetyczne podłoże chorób układu nerwowego
25 2 assessment F
Licencjacki projekt badawczy
120 4 assessment F
Komputerowa analiza obrazu mikroskopowego
45 4 graded credit F
Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i bioinformatyki – rozszerzenie
45 4 assessment F
Wybrane zagadnienia z biologii rozwoju gatunków modelowych
22 2 graded credit F
Nowoczesne techniki badawcze in vitro w poszukiwaniu innowacyjnych terapii schorzeń OUN
30 4 exam F